Van de redactie april 2018

Hoewel winterse temperaturen ons teisteren, is de lente toch nabij en daarmee Pasen met al haar voorbereidingen. Dominee Roepers vertelt in zijn meditatie dat wij over de opstanding van Christus in de evangeliën kunnen lezen, maar dat de apostel Paulus hierover ook schrijft in zijn brief aan de gemeente  in Korinthe en dat deze brief ouder is dan de evangeliën. Paulus verbindt de opstanding van Jezus met onze eigen opstanding. We moeten opstaan uit een leven dat door de dood bepaald wordt naar een leven dat door de eeuwigheid wordt bepaald.

U vindt mededelingen over het veertigdagenproject, Palmpasen, de Kinderpaaswake, de Tienerdienst, het Paasontbijt en natuurlijk de Johannes-leeskring.

Dominee Huisman licht de betekenis en waarde van het avondgebed toe.

In de Stille Week is het thema “verbonden”. Jezus blijft, ondanks aanvechtingen en twijfels die ons vaak bespringen, met ons verbonden.

In het kader van de oecumene gaan dominee Huisman en de doopsgezinde predikant Fennema een predikbeurt met elkaar ruilen. U leest uiteraard alles over de diensten.

Marijke Maas heeft vier jaren het lief en leed van de kerk ervaren als diaken en zij verhaalt hierover.

Mevrouw Bruggeman-Mulder is overleden en over haar leest u een in het Gronings gesteld in memoriam.

In de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum is gesproken over diensten in onderscheidene andere kerken en of van deze kerken nog iets te leren valt.

In de rubriek de Pen verhaalt Koos Dijkgraaf over zijn leven.

Tot slot vindt u nog mededelingen over het “Running Dinner “ en de Pinksterviering.

De redactie wenst u een goede Stille Tijd en een verbonden Pasen toe.

 

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland