Van de redactie april 2023

Eind april en het weer is herfstachtig, guur en kil. Maar wij richten onze harten op de dingen die komen gaan. Voordat ik u ga inlichten over de inhoud van dit blad, moet ik nog even terugkomen op het vorige nummer. Ik schreef daarin over een wandeltocht die bij de ware kerk zou beginnen. Oplettende lezers wisten direct dat dat de Gereformeerde Kerk, onderhoudende Art. 31 was, ook wel Vrijgemaakte Kerk geheten, een kerk die er altijd prat op ging de enige ware kerk te zijn.

Het toeval wil dat ik in deze kerk gedoopt, gepokt en gemazeld ben en de eerste 20 jaar van mijn leven daarin doorgebracht heb. Buitendien was mijn vader predikant in deze kerk, zodat ik wel enig recht van praten heb. Wie schetst mijn verbazing toen ik twee elektronisch verzonden brieven over deze kleine badinerende frivoliteit kreeg en ook uit welingelichte bron vernam dat er nog meer gemurmureer en gekners van tanden was. Het is jammer dat mijn gevoel voor humor niet overeenstemt met dat van vele anderen, maar dat is voor mij geen reden daar iets aan te veranderen.

Ik kan de criticasters geruststellen. Na de zomervakantie zullen ze mij niet meer hoeven te lezen.

Ook moet ik helaas vermelden dat Hetty Werkman de redactie verlaten heeft. Zij heeft tal van jaren met hart en ziel meegewerkt en wij zijn haar grote dankbaarheid verschuldigd. Wij danken haar heel hartelijk voor de vele jaren van medewerking en gastvrijheid.

De meditatie is van de hand van ds. Knol. Hij schrijft n.a.v. gezang 344 over de Geest. De Triniteit oftewel de Drieëenheid is een moeilijk begrip. Vader en Zoon kunnen we nog wel enigszins bevatten, maar op de Heilige Geest hebben we niet zoveel houvast. Maar hij stelt dat b.v. in het zingen de Geest ook fysiek aanwezig kan zijn en ook bij het delen van brood en wijn, zoals dat in de Pinksterdienst voor het eerst zal geschieden.

De stuurgroep voor de fusie van de beide wijken is voortvarend van start gegaan en heeft al enkele vergaderingen achter de rug. De naam is veranderd in aanstuurplougje. Er is ook een externe deskundige gevonden in de persoon van Tineke Klei.

GOG, niet de laatste vijand van Christus na het duizendjarige Rijk, zoals wij hem tegenkomen in Openbaring 20 en in Ezechiël 38, maar Gesprek over Geloven zoekt meer belangstellenden. Ook de pizzapraatgroep gaat onverstoorbaar voort.

Een groep gemeenteleden heeft een weekeinde in het Trappistenklooster in Zundert doorgebracht en hun ervaringen kunt u lezen. Een ander groepje heeft met veel vernuft en creativiteit manshoge kaarsen vervaardigd.

Ds. van den Bor ziet nog eens terug op de activiteiten in het kerkelijk seizoen, nu het einde hiervan nadert.

Ad Bakker noemt enkele bekende uitdrukkingen, die uit de Bijbel stammen en memoreert dat als de uitdrukking “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” uit zou komen, er geen Hemelvaartsdag zou zijn.

Ds. Prins haalt herinneringen op aan Berend Ligtenberg, eertijds voorganger te Zeerijp, die de fameuze cantorij heeft opgericht.

De kerkenraad van wijk Vredekerk heeft de laatste zelfstandige vergadering gehad.

Riet Bons-Storm vraagt mensen haar te vergezellen naar de uitreiking van de vertaling van een boek van de Palestijnse theoloog Munther Isaac getiteld The other side of the wall over de apartheid in Israël.

Namens de redactie
Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland