van de redactie april mei 2019

Wij bevinden ons in de veertigdagentijd, de stille week nadert en over deze stille week gaat de overdenking van dominee Roepers. Het thema van de stille week is ‘Een Nieuw Begin’ en daarover schrijft hij enige woorden. Jezus, wiens leven zo roemloos geëindigd scheen, maakt voor ons een nieuw begin en opent voor ons een nieuw leven.

De wijkkerkenraden hebben zich beraden en hebben geconstateerd dat de kerkdiensten vaak heel verschillend zijn en dat veel mensen dat niet veranderd willen zien. De kerkenraden hebben nu een Cruyffiaanse uitspraak in de praktijk gebracht namelijk:  “Elk nadeel heb zijn voordeel”. Je kunt ook zeggen dat de verschillende diensten complementair zijn oftewel elkaar aanvullen. Zo is er voor elk wat wils. Er is een verslag van de lezing van pastor Standhardt van het Zeemanshuis.

Melson Zwerver toont weer een film getiteld “Black Narcissus “. Er komt een Edukans ontbijt, grijp dus uw kans. In Zeerijp wordt een Evensong en Pub-activiteit georganiseerd. U kunt eerst zo”n schitterende Evensong bijwonen en dan   hierover spreken in het Dorpshuis. Uitvoerenden zijn de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries met begeleiding van Vincent Hensen. Dit koor heeft reeds opgetreden in verschillende Engelse kathedralen, dus de kwaliteit is gewaarborgd. In Onder de Toren schrijft dominee Huisman dat een predikant eigenlijk niet publiekelijk aan politiek moet doen, maar de afgelopen Statenverkiezingen hielden hem  toch van dit principe af. Het gaat over Thierry Baudet die als een soort messias op het schild geheven wordt en een soort heilsleer formuleert. Maar hij ontkent de opwarming van de aarde. Is hij een valse profeet? Is hij ook een herder voor zijn uitgeputte en hopeloze schapen?

Dominee Roepers heeft een in memoriam voor Kornelis Maring geschreven.

De wijkkerkenraad Loppersum heeft vergaderd en hierover vindt u een verslag.

De nieuwe rubriek: Ik ben, heeft nu als deelnemer Hetty Werkman, ook een van onze redactieleden.

Een nieuw fenomeen in de veelheid van veertigdagenactiviteiten is de Paastocht. U kunt dan wandelen, mediteren en spreken.

Tot slot een prijzenswaardige activiteit van Anna van den End en Gerda Potze. Zij gaan lopen van Westerbork naar Groningen voor de  vluchtelingen in de wereld. U kunt hen sponsoren. Van harte aanbevolen.

Namens de redactieleden, Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland