Van de redactie april mei 2020

Van de  redactie

Beste lezers,

Voor u ligt deze keer een ‘dunne’ uitgave van Op de Hoogte.
Vanwege alle coronamaatregelen zijn een aantal rubrieken niet gevuld.
Kerkdiensten waarin we als gemeente samen ko­men zijn er voorlopig niet. Gelukkig is er wel de mogelijkheid om digitaal kerkdiensten te volgen via kerkomroep.nl.
Behalve Op de Hoogte, informeren ook de nieuws­brieven van de Vredekerk en Maarland u via mail. Rechts op de site kunt u zich abonneren voor de nieuwsbrief van wijk Vredekerk.  Om je aan te melden voor de nieuwsbrief van wijk Maarland, kunt u een mailtje sturen naar Bert-Jan Huizing (bjhuizing@planet.nl) Zo zijn er vele mogelijkheden waarop we met elkaar in verbin­ding blijven!

Een hartelijke groet namens de redactie,
Agnes Klunder

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland