Van de redactie aug sept 2019

De maand juli is aangebroken en dus hebben tal van mensen hun spullen gepakt om van een welverdiende vakantie te genieten. Het kerkelijk leven gaat op een laag pitje door en daarom is dit Kerkblad zo dun, hoewel het een tamelijk langdurige periode beslaat.
Ds. Huisman schrijft in zijn meditatie over oude dingen die niet voorbijgaan. Hij doelt hierbij op de verhalen van de Bijbel. Hij geeft vier redenen om die te (blijven) lezen.
De groep voor ontmoeting en gesprek kan nog wel wat meer mensen gebruiken.
Er zijn twee avonden gepland over de kwestie Palestina-Israël aan de hand van Natascha van Weezels televisieprogramma’s over het beloofde land.
Ook komen er twee avonden over depressie.
Ds. Huisman heeft ditmaal geen boek gelezen, maar erover gelezen. Het lijkt hem een goed boek omdat de schrijfster, Rosanne Hertzberger, ervoor pleit niet alleen op de wetenschap te bouwen, maar ook te geloven.

De classispredikant ds. Hommes schrijft over gebeurtenissen in de classis, er is ruimte voor monnikenwerk en daarmee is de koek alweer op.

Wij hopen dat u ,als u op stap gaat, een plezierige en ontspannende vakantie hebt en dat u allen gezond weer terugkeert.

Namens de redactie,
Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland