Van de redactie aug/sept 2021

Het is augustus, de vakantie is bijkans afgelopen en zo zouden wij normaliter ons voorbereiden op een nieuw kerkelijk seizoen. Helaas kan daarvan voorlopig zeer beperkt sprake zijn. Covid-19 lijkt iedere keer verslagen, maar slaat dan even hard terug. We zullen het met een inspiratiezondag moeten doen en er worden gespreksgroepen gestart om elkaar te vertellen, hoe deze coronaramp op de psyche, ook wat het kerk zijn betreft, gewerkt heeft.

Er is in ieder geval een nieuwe predikant, ds. Van den Bor die zelf ook nog aan het woord komt in dit blad.Wij heten hem van harte welkom en hopen dat hij een goede rol mag vervullen in onze gemeente.

De meditatie is van ds. Roepers en getiteld een nieuwe start. Hij hoopt dat we opnieuw kunnen beginnen en elkaar ontmoeten, zij het dan misschien in kleinere verbanden. Ook spreekt hij uit dat we altijd met God opnieuw beginnen.

Zoals ik al schreef komen er 3 gespreksavonden over het Thema “Waarom zou ik naar de kerk gaan? “

Weer is ons een markant, hartelijk en humoristisch gemeentelid ontvallen, Trijntje Wierenga-Dijksterhuis die samen met haar echtgenoot jaren voor de kerk van Zeerijp gezorgd heeft en bij wie altijd iedereen terecht kon. Marion Hartman schrijft een treffend in memoriam.

Thea Steenwijk schrijft over het wel en wee van Maarland.

Ds. Roepers heet ds. Van den Bor hartelijk welkom . Zijn tuin is door ijverige gemeenteleden opgeknapt en hij hoeft alleen nog maar gras te maaien.

namens de redactie

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland