Van de redactie augustus september 2020

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Waar we misschien gehoopt hadden dat we zonder Coro­nazorgen weer naar de kerk kunnen gaan en star­ten met allerlei bijeenkomsten, gespreksgroepen, catechese, vergaderingen etc. is de realiteit an­ders. Er zijn nog steeds zorgen over het Coronavi­rus.

Maar we kunnen wel op zoek gaan naar wat de mogelijkheden zijn en wat kan. In Maarland kun­nen er weer kerkdiensten (na aanmelding en met inachtneming van het protocol) bezocht worden. Wijk Vredekerk start per 6 september. Zie start kerkdiensten Vredekerk. Gelukkig zijn alle diensten nog steeds on­line te zien en te beluisteren via de kerkomroep.

Verder wordt in dit kerkblad twee keer uw aan­dacht gevraagd om, als u gaat verhuizen, een adreswijziging door te geven. Dit in verband met het rondbrengen van het kerkblad en andere stukken. De komende tijd zijn er velen die tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning in verband met sloop-nieuwbouw of versterking van hun woning. Een ingrijpende periode voor iedereen die er mee te maken heeft.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland