Van de redactie dec/jan 2022

Terwijl het jaar 2021 zijn loop bijna voleindigd heeft, zuchten wij wederom onder het kwaad dat corona heet. Ditmaal heeft men het virus de letter omikron (kleine o) gegeven, waar men gemeenlijk in de kerken het meer zoekt bij de omega (grote o). Het voordeel is wel dat wij zo het Griekse alfabet leren, hoewel na delta eerst nog zeta,eta, theta, iota, kappa, labda, mu, nu, xi volgen.Waarom deze letters niet gebruikt zijn, weet ik  niet.

De meditatie is geschreven door Justus Wouda. Hij schrijft over troost, die niet gegeven kan worden  met al dan niet banale uitspraken, maar die alleen kan functioneren door er te zijn en te luisteren.

De oude kleren-actie voor het Leger des Heils is een groot succes geworden. Niet minder dan 80 zakken werden gedoneerd.

Ds. van den Bor schrijft over de feestmaand december die niet voor iedereen feestelijk is. Hij roept op om bij pijn en verdriet elkaar niet los te laten, maar het contact te onderhouden.

Tevens gaat hij in op de nieuwe gedeeltelijke lockdown, die het moeilijk maakt er met en voor elkaar te zijn. Hij beveelt aan creatief met de beperkingen om te gaan. Hij heeft de hoop dat het ooit weer normaal  zal worden. Hij bedankt een hele ploeg mensen die zijn tuin weer toonbaar gemaakt hebben.

De erediensten worden vermeld en er is ook een verslag van de kerkenraadsvergadering van Maarland met aan het slot een lijst van kerkenraadsleden.

Dominee Roepers vertrok naar Achlum, een dorp dat wereldberoemd geworden is, omdat Bill Clinton hier ooit een toespraak gehouden heeft. Hij (ds. Roepers) heeft 11 jaren in Loppersum gearbeid en hij heeft dat met genoegen gedaan.

De feestdagen, zoals daar zijn Sint Nicolaas, Kerst en Oudejaarsdag vinden alle in de huidige maand plaats. Wij wensen u allen gezonde en gezegende dagen toe.

Namens de redactie,
Bert van der Vliet

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland