Van de redactie december 2017

Het is al weer advent en de tijd schrijdt voort naar de viering van het kerstfeest, een feest dat zoals ds. Huisman schrijft van betrekkelijk recente datum is. Hij schrijft dat kerst hem een wat dubbel gevoel geeft. Voor velen is het een feest boordevol gezelligheid, voor anderen komt juist dat keihard aan. Een andere reden kan zijn dat de geboorte-verhalen in de Bijbel nogal wat verschillen. Bij twee evangelisten komt het geboorteverhaal in het geheel niet voor en bij de andere twee wordt de geboorte verschillend beschreven. Maar het gaat erom dat ze willen vertellen, hoe belangrijk Jezus is, dat hij het Licht der wereld is, waaraan je je eigen licht kunt ontsteken. Er komt misschien een gesprekskring over hoop na het sterven, een thema dat het eeuwige leven dat zo onvoorstelbaar is geworden in het huidige tijdsgewricht, aan de orde stelt. De Johannesleeskring leest verder en de spelletjesavond wordt vervolgd. Longarts Sander de Hosson, bekend van zijn columns in het Dagblad van het Noorden wordt op 1 februari in de Petrus en Pauluskerk geïnterviewd. De avond begint om 20.00 uur. Ds. Huisman wil in de 40-dagentijd graag met gemeenteleden mediteren.

Ook het cluster heeft weer vergaderd en daarvan vindt u een verslag, net als van de kerkenraad van Maarland. Ds. Huisman heeft een in memoriam geschreven over mevrouw Leeuw-Jager. Als ds. Huisman tijdens het Avondmaal in het koor van de  krk de kring rondkijkt, ziet hij behalve de aanwezigen ook de niet-aanwezigen door wat voor oorzaak dan ook. De kring blijft echter altijd voor ieder open. Ds. Roepers wijst nogmaals op de grote waarde van de eeuwenoude kerstliederen, die we in deze dagen in menige dienst kunnen meezingen. Titia Vriesema stelt zich in de Pen voor. Zij is met haar man sinds kort bij ons neergestreken en voelt zich hier al zeer thuis, wat onder andere resulteerde in de deelname aan de cantorij. U leest een verslag van het leerhuis ‘komen tot de kern’, dat onder de bezielende leiding van Gerda Potze bijeenkwam en tot slot is er nog een terugblik op de landelijke diaconale dag. Dit en nog veel meer leest u in dit  kerkblad.

Als redactie wensen wij u goede kerstdagen en een gezonde jaarwisseling toe.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland