Van de redactie december 2018

De Adventsperiode nadert zijn voltooiing en dan zijn de kerstdagen niet meer ver weg. Over kerst gaat ook de meditatie van dominee Huisman, die als titel draagt: geen plaats. Het is moeilijk altijd je deur voor iedereen open te houden, maar de deur van het huis, het hart en de ziel kunnen ook niet altijd gesloten blijven, want anders kan het goddelijk licht geen plaats vinden in hart en ziel.

Er is in deze periode een keur aan kerstdiensten, voor jong en oud, ’s morgens, ’s middags en ‘s avonds, zodat u zich niet hoeft te vervelen in deze tijd. Er wordt ook een avond georganiseerd over de legendarische dominee Zelle, die op zijn racefiets  naar talloze kerken in het noorden reed en daar hel- en verdoemenis preken hield. Menigmaal heb ik ook aan de voeten van deze achterneef van Mata Hari gezeten. In januari zal de evangelist-cabaretier Ruurd Walinga een dienst in de Vredekerk verzorgen onder de titel “Happen naar de Baas “.

De Kerk Draait Door, draait weer door en heeft de bekende Groninger zanger Erwin de Vries uitgenodigd naar de Petrus- en Pauluskerk.

Het Zeemanshuis zal zich presenteren met pastor Sven Standthard.

U kunt weer met dominee Huisman naar het klooster teneinde daar zittend of lopend te mediteren en met de kloosterlingen te spreken.

Dominee Huisman vond met Sint Nicolaas een pakje in de bus met daarin een boekje met gedichten en tekeningen. Hij was zeer verrast en citeert een van de gedichten.

Er is weer een uitgebreid kerkenraadsverslag met interessante wetenswaardigheden.

Dominee Roepers herdenkt Hendrik Rop die ons ontvallen is.

Dominee Roepers schrijft over de gezelligheid die kerst met zich meebrengt, maar noemt ook de eenzaamheid die bij vele mensen dan optreedt. Voor deze mensen heeft mevrouw Mantel een kerstdiner in het Dorpshuis in Loppersum georganiseerd. Er is een verslag van de classicale vergadering.

De Pen is er weer eens niet. Het is moeilijk hier mensen voor te vinden. Daarom overwegen wij een andere vorm te vinden, waarbij het gemakkelijker is iets over zichzelf te schrijven. U merkt het nog wel.

De redactie wenst u goede kerstdagen en bovenal een gelukkig en gezond 2019.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland