van de redactie december 2019 januari 2020

Nu de Heilige Nicolaos met zijn al dan niet zwarte pieten weer stoomsgewijs verdwenen is, richten wij onze ogen op het feestelijke dat daarna aan de orde is, namelijk advent en kerst,voor de pasto­res loci de tiendaagse veldtocht.

Henk Dragstra verzorgt de meditatie in een span­nend verhaal over wat hem meer dan 25 jaren ge­leden in Zwaben in de trein vlak voor oudjaar is overkomen.

De website heeft een nieuwe naam gekregen, maar mocht u onverhoopt de oude gebruikt heb­ben, dan komt u automatisch op de goede terecht.

Er komt weer een leerhuis waarin aan de orde zal komen wat we aan de Bijbel en het geloof hebben, wanneer we ons zorgen maken over de wereld of de omgeving of ons persoonlijke leven.

De Kerk draait weer door, ditmaal met de beken­de zangeres van liedjes in het Gronings , Marlene Bakker.

De Petrus en Pauluskerk is inmiddels ook aan de Stichting Oude Groninger Kerken overgedragen en Epco Wijngaarden schrijft hierover een geesti­ge column.

Niet onvermeld mag blijven dat Janneke de Jonge vertrekt, zowel als koster van de kerk op ‘t Zandt als inwoner van onze gemeente. Janneke heeft ja­renlang op zeer hartelijke wijze het gastvrouw­schap vervuld en daarnaast was ze ook nog een waardevolle diaken. Wij danken haar voor de goe­de zorgen en wensen haar en de haren een goede tijd in haar nieuwe woonplaats.

Zoals ieder jaar is er een kerstactie voor bejaarden en zieken. Aan het eind kunt u nog lezen wat de classispredikant, dominee Jan Hommes te melden heeft. Tevens vindt u een lijst van de talloze kerkdiensten waaruit u deze dagen kunt kiezen.

Wij als redactie wensen u een goede adventstijd en een fijne kerst en niet te vergeten een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland