Van de redactie feb. 21 / mrt. 21

De pandemie van covid-19 legt een verstikkende deken over de samenleving. Bijna alles is gesloten,sociale omgang is schier onmogelijk, de kerkdiensten kunnen zelfs niet met een minimaal aantal mensen bezocht worden en de muziek van twee stemmen tijdens de dienst is verstomd.
Hierdoor is het kerkblad ook niet zo lijvig als u gewend bent. De veertigdagentijd die anders bol stond van activiteiten, moet op de collectedoelen na opgegeven worden. Wij hopen op de vaccins, met name een snellere inentingsstrategie dan tot nu toe. Maar we blijven hopen en verwachten. De meditatie is geschreven door Henk Dragstra die over een spirituele ervaring in het mooie kerkje van Westeremden schrijft.

De collectedoelen van de veertigdagentijd worden genoemd en van harte aanbevolen.

Thea Steenwijk schrijft over het wel en wee van wijk Maarland. Er is in ieder geval goed nieuws aan het geboortefront. Er werd weer een online-kerkenraadsvergadering gehouden en de belangrijkste punten kunt u lezen.

In “Uit de pastorie” meldt dominee Roepers dat hij zich geërgerd heeft aan het trage tempo der vaccinaties, maar dat hij ingezien heeft dat dat geen enkele zin heeft. Wel heeft hij de grote voordelen van internet ontdekt in de huidige crisis. Kerkdiensten kunnen via de computer meegemaakt worden en hij ziet ook verdere mogelijkheden.

Ina van der Ploeg stuurde een mooi gedicht van Sytze de Vries in met de titel “con moto “.

Dominee Jan Hommes, de classispredikant heeft enige mededelingen ingestuurd.

P.S. Ik vergat nog te vertellen dat in de rubriek “Onder de Toren “ regelmatig uitstekende artikelen te lezen zijn o.a. onlangs van Riet Bons- Storm.Van harte aanbevolen.

Dit was het. Wij wensen u een goede en coronavrije tijd toe.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland