Van de redactie feb/mrt 2022

Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten grijs, grauw en het regent. Ik kijk uit, en waarschijnlijk u/jij ook naar de lente, de zon en de ontluikende natuur. De eerste voorjaarsbloeiers komen al tevoorschijn zoals sneeuwklokjes, de winterakoniet en krokussen. Het is weer wat langer licht en je hoort steeds meer vogels fluiten. Alsof ze ons alvast willen toezingen dat het goed komt, dat ook deze winterperiode weer voorbij gaat.

Naast mij op tafel ligt de Petrus-veertigdagentijdkalender, een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland met als thema: Alles komt goed?!  Voor velen van ons is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het ook woorden van hoop. De kalender daagt ons uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.

Deze veertigdagentijdkalender (gratis te bestellen bij  www.petrus.protestantsekerk.nl ) neemt ons mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen.

In deze Op de Hoogte wordt ons ook gevraagd en worden we uitgedaagd om op allerlei manieren mee te denken en aan de slag te gaan met en voor elkaar.

Veel leesplezier toegewenst en namens de redactie wens ik u/jij een gezegende tijd toe op weg naar Pasen!

Agnes Klunder

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland