Van de redactie februari 2023

Het jaar 2023 heeft zijn intree gedaan, de kerst en het voor mens en dier verderfelijke knallen van oudjaar zijn al bijna weer vergeten, kortom het is bijna weer februari en daarmee maken wij ons op voor de veertig-dagen-tijd.

De meditatie is van ds. Pier Prins en hij staat stil bij een buitengewoon belangrijk aspect van kerk zijn nl. troosten. De troost komt niet uit een theorie of een leerstuk, maar van mensen die meeleven, door er te zijn en blijven voor de naaste in goede en kwade dagen. Er is een gezamenlijke gemeentevergadering geweest om te kijken hoe de beide wijkgemeenten denken over een samengaan. Na een vruchtbaar gesprek bleek de meerderheid voor een fusie te zijn, maar wel met kanttekeningen.

Er komt mogelijkerwijs een platform van de kerken in Loppersum, er kunnen pannenkoeken gegeten worden n.a.v. een oude vastengewoonte, er komt weer een filmavond, gevangenen kunnen paaskaarten toegezonden worden en er is een Taizéviering.

In Boralia schrijft ds. Van den Bor dat voor hem de tijd ook voorbijvliegt, hij noemt de mogelijkheden voor meditatie in de kerk van Zeerijp en heeft een positieve herinnering aan de gemeentevergadering. Hij stelt dat we een streekgemeente zijn en soms ver van elkaar vandaan wonen, zodat het extra inspanning van elkaar vereist op de hoogte te blijven van het wel en wee van de gemeenteleden. Mocht iemand bezoek van de pastor willen hebben, dan is een telefoontje voldoende.

De Hervormde Vrouwen Vereniging Draagt Elkanders Lasten is na een respectabel aantal jaren (90) bestaan te hebben ter ziele gegaan.

Alle kerkdiensten worden met voorgangers, organisten en collectedoelen genoemd.

Ds. Prins gaat gestaag verder met zijn bezoekwerk. Hij heeft al vele waardevolle ontmoetingen gehad, maar zoals hij zelf zegt, iedere ontmoeting van mens tot mens is waardevol.

Wietse Bouman roept op niet te vergeten toelagen aan te vragen.

Er komt een middag in Driebergen met Daoud Nassar en zijn Tent of Nations. Het zijn spannende tijden in Israël, nu een uiterst rechtse regering is aangetreden, die niets van de twee-staten-regeling wil weten en snode plannen met de Palestijnen heeft.

Er komt een cyclus van vier colleges over de Russische schrijver en latere pacifist Lev Tolstoi.

Het kostte mij bij de vorige aflevering heel wat hoofdbrekens en moeite om het kerkblad te verspreiden, maar er is gelukkig hulp gekomen. Wippy Kempenaar en Jacob Ozinga hebben zich bereid verklaard mee te willen werken aan het kerkblad. Wij zijn daarover zeer verheugd.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland