Van de redactie februari maart 2019

Het is 2019, de winter gaat nu echt beginnen en het Kerkblad, dat binnenkort een andere naam krijgt ligt weer voor u.

In de meditatie komt ds. Roepers terug op het krantenbericht dat minder dan de helft van Nederland nog kerkelijk is. Hij vindt dat wij dit niet negatief tegemoet moeten treden, maar blijk geven van het positieve, van bezieling en elan.

Binnenkort is er een optreden in de Vredekerk van de cabaretier Ruurd Walinga met de titel “Happen naar de Baas“, waarin hij op speelse wijze zal toelichten waarom Jezus zijn toehoorders oproept vissers van mensen te worden. De Johannes-leeskring blijft lezen. De beide diaconieën organiseren een avond met pastor Sven Standhardt van het Zeemanshuis in de Eemshaven, waarvoor de komende tijd gecollecteerd wordt. Alle be-langstellenden zijn welkom. In verband met de vastentijd wordt een pannenkoekenmaaltijd georganiseerd.

Het kloosterweekend wordt opnieuw onder de aandacht gebracht , want het is belangrijk voor het doorgaan van dit weekend dat er voldoende deelnemers zijn. In de veertigdagentijd zijn er vijf avonden over Soulfulness. Ook in de pijplijn zijn twee avonden van De Kerk draait Door, een met de immer blootsvoetse Groninger zanger Erwin de Vries en met Ron Jans, die eertijds trainer van FC Groningen was. Onlangs werden wij opgeschrikt door een vlugschrift dat de naam Nashville verklaring kreeg. Dominee Huisman (mede namens ds. Roepers) distancieert zich op niet mis te verstane wijze van dit arrogante geschrijf.

Op 25 februari vindt een gemeenteavond van Maarland plaats. In het kader van Maria Lichtmis kunt u een aantal middeleeuwse kerken in onze gemeente te voet, te paard, met het rijwiel of met de milieuvervuiler bezoeken en vervolgens pannenkoeken eten. Dominee Roepers vindt de term “veul hail en zegen” heel mooi, temeer daar hij al een aardig mondje Gronings begint te spreken. Tevens blikt hij terug op de Zelle avond.

Er is een verslag van de classisvergadering en een groet van de meelevende gemeente Waddinxveen.

Ook is er een verhaal van INLIA en Riet Bons-Storm heeft Bethlehem gezien en zij heeft goede en hoopvolle gesprekken gehad met zowel Palestijnen als Joden.

Er is geen Pen, maar de volgende keer vindt u iets geheel nieuws met toch veel informatie over een lid van onze kerk.

U ziet, er zijn legio activiteiten, dus u kunt te kust en te keur gaan.

Namens de redactie, Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland