Van de redactie februari maart 2020

Na een sneeuw- en ijsloze winter (klimaatveran­dering?) dient zich het voorjaar al weer bijna aan. Wij richten onze ogen op het paasfeest en de daaraan voorafgaande veertig dagentijd.

De meditatie wordt verzorgd door Gerda Potze die in een van haar nieuwjaarkaartjes de zinsne­de “een oase zijn “ tegenkwam en dit zette haar aan het denken. In haar HBO-opleiding verpleeg­kunde kwam zij ook in aanraking met spirituele hulp aan zieken. Zij bedacht dat je ook voor ge­zonden een oase kunt zijn door te luisteren en er te zijn. Zij illustreert dat nog met een ontroerend verhaal over een Christusbeeld.

De diaconie heeft voor de veertigdagentijd 3 pro­jecten op stapel staan, een voor de kasteloze Da­lit-kinderen in India, een voor de camping Pole­monium van Appie Wijma (voor minderbedeel­den) en een voor straatmeisjes in Ghana. Alle drie uiterst nuttige acties waarvoor een gulle bij­drage zeker passend is. Ook organiseert de diaco­nie nog een pannenkoekenmaaltijd, terwijl domi­nee Huisman palmtakken verbrandt.

In de veertigdagentijd vindt op 6 avonden een boekbespreking plaats van het boek Raak de won­den aan van de Tsjechische theoloog Tho­mas Ha­lik.

Bertus Huizing is bij het leerhuis over Marcus ge­weest en heeft daar heel wat onbekende aspecten ontdekt. De Wijdekerk, een vergadering van LHBT+-ers heeft een kerstgroet gestuurd. Uit de pastorie in Zeerijp bericht dominee Huisman over de veertigdagentijd, waarin je moet stilstaan bij God, de Barmhartige die mensen in hun lijden bij­staat. Ook zelf moeten wij proberen in de benade­ring van onze naasten barmhartig te zijn.

De kerkenraad heeft weer vergaderd en doet van de beraadslagingen kond.

Er is samen met de Vrijgemaakte Kerk een Alpha-cursus geweest waarover enthousiast bericht wordt. In “IK ben.. “ stelt zich Marja Meeuwen­oord voor.

Dan is er nog een verslag van de Stichting Help Afrika en een uitnodiging mee te doen met een college over de Duitse theoloog Dietrich Bonhoef­fer.

U een plezierige lezing toewensend sluit ik.

Namens de redactie,

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland