van de redactie januari

Voor u ligt het eerste Kerkblad van het jaar 2018. We zijn begonnen aan een nieuw kalenderjaar. Voor de één zal het zijn met goede moed, voor de ander misschien met enige schroom.

De aardbevingsproblematiek houdt ons ook in dit nieuwe jaar bezig, door de beving op 8 januari bij Zeerijp is deze weer zeer actueel. En wat het jaar ons persoonlijk brengt, niemand die het weet. Kerkelijk brengt dit blad in ieder geval nieuws en activiteiten. Zo kunt u onder andere lezen over een nog te houden bijeenkomst in het Dorpshuis in Loppersum tijdens de week van gebed voor de eenheid. Wat fijn om dit, ondanks alle verschillen, gezamenlijk met alle vier kerken van Loppersum te kunnen organiseren. Ook De Kerk Draait Door organiseert weer een avond waarvoor deze keer Sander de Hosson, longarts en columnist van het Dagblad van het Noorden is uitgenodigd om zijn kijk op het leven met ons te delen. Achterin dit Kerkblad kunt u alvast een column van hem lezen. In de Pen beschrijft Willemien Gerrits een deel van haar leven. En ook Bertus Huizing deelt met ons zijn gevoel en de verwachting over een leven na de dood, besproken tijdens het Leerhuis: ‘Hoop in dood en sterven’. Het Platform Kerk en Aardbeving wil graag met ons nadenken over hoe wij als kerk van betekenis kunnen zijn in een gebied dat getroffen wordt door aardbevingen. Om mensen met verschillende achtergronden en verhalen met elkaar te verbinden. Achterin het Kerkblad kunt u ook de nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de generale synode, lezen. Veel leesplezier en namens de redactie wens ik u van harte in 2018 heil en zegen!

 

Agnes Klunder

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland