Van de redactie juli 2023

Gestadig tikken de regendroppels tegen het raam, het is zomer en de temperatuur is weldadig.Tijd om mijn laatste inleiding van het kerkblad samen te stellen en tevens de laatste inleiding überhaupt, want de redactie is van mening dat een ieder zelf wel kan bepalen wat er zoal te lezen valt.

Ik heb met veel genoegen gedurende een aantal jaren inleidingen geschreven, die somtijds reden voor gemor van lezers waren. Maar ook heb ik wel eens vernomen dat iemand mijn pennevruchten wel op prijs stelde.

Maar goed, er is een tijd van komen en een tijd van gaan en ik heb besloten dat mijn tijd als redactielid beëindigd dient te worden. De nieuwe redactieleden Wippy Kempenaar en Jacob Ozinga zullen met de bekwame hulp van Melson Zwerver de werkzaamheden vanaf nu voor hun rekening nemen en zij zullen met rustige en vastberaden hand voortgaan.

Á propos rekening, het blijkt dat ca. 60 lezers het abonnementsgeld nog steeds niet betaald hebben. Wilt u allen nakijken of de betaling geschied is en, als dat niet het geval is, z.s.m. het bedrag overmaken? .

In dit door het zomerreces vanzelfsprekend wat dunnere nummer vindt u een verslag van de kerkenraad en het aanstuurplougje.

In zijn rubriek Boralia memoreert ds. Van den Bor dat veel activiteiten in de zomer doorgaan i.v.m. de fusie. Voorts kondigt hij een ontmoetings- en activiteitenprogramma aan met de naam Drive.

In het nieuwe seizoen zal ook aandacht geschonken worden aan de erediensten.

Ds. Prins vindt de zomer het mooiste jaargetijde. Het is de tijd van het oogsten en energie opladen.

De kerkrentmeesters geven een tussenrapportage van de versterking van de Vredekerk en de pastorie.

Ook dit jaar is er in verschillende kerken Monnikenwerk te ervaren, waarin kunstenaars een aantal weken in de kerk zullen werken en voor gesprekken met bezoekers openstaan.

De vakantie barst welras in volle hevigheid los en velen van U zullen de roepstem van de natuur volgen. Ik hoop dat u geniet en gezond weer terug mag komen. Het ga u goed.

Voor de laatste keer namens de redactie,

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland