Van de redactie juli augustus 2020

Het is gebeurd, het afscheid is definitief. Dominee Huisman heeft met een handvol gemeenteleden zijn afscheidsdienst gehouden, fietste daarna met zijn gade langs een wuivende en applaudisseren­de menigte (ik heb op hun 3 seconden voorbijrij­den 65 minuten gewacht) en laat ons verweesd achter. Over deze afscheidsdienst schrijft domi­nee Huisman zelf nog en in de meditatie van dit blad vindt u de laatste van de vele brieven die hij in de afgelopen maanden schreef om zijn ervarin­gen met de gemeente en haar reilen en zeilen te verwoorden. In deze laatste brief roept dominee Huisman ons op elkaar op te zoeken en vast te houden en verantwoordelijk te zijn voor de ge­meenschap in de ruimste zin des woords.

Dominee Huisman had altijd prachtige kinderver­halen over Peter, Petra en Ntoane. Zijn laatste ver­haal vindt u ook in dit blad. Het wel en wee van Maarland zal voorlopig door Thea Steenwijk ver­meld worden.

In zijn laatste Onder de Toren denkt dominee Huisman het wel moeilijk te gaan vinden de ge­meente los te laten. Zulks was ook het geval na zijn vorige gemeente Velserbroek, maar dan schiet de apostel Paulus hem te hulp die zegt dat de liefde nooit zal vergaan.

Tevens verhaalt hij (niet Paulus, maar ds. Huis­man) van zijn afscheidsdienst, de mooie cadeaus  en de goede woorden.

Hoewel met dat ik dit schrijf een groot aantal maatregelen in verband met de coronacrisis ver­soepeld worden, meent de kerkenraad van de Vredekerk dat het beter is tot september geen ge­meenteleden in de diensten toe te laten. Ik denk dat dat zeer verstandig is.

Het is binnenkort vakantie en hoewel velen thuis zullen blijven gaat dominee Roepers zich liggend herscheppen.

In het ko­mend najaar komt er weer een zogenaamd ‘run­ning dinner’, een buitengewoon merkwaardi­ge term die suggereert dat allerlei spijzen en dran­ken gaan lopen.

In vele kerken van onze gemeente zullen de ko­mende weken kunstenaars bezig zijn in het kader van Monnikenwerk.

Dit was het wat ik aan treurige en blijde dingen te melden had.

De redactie wenst u , als u op stap gaat een plezie­rige en gezonde vakantie. Tot in het nieuwe seizoen.                                        

Bert van der  Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland