Van de redactie juni 2018

Na een koud voorjaar heeft de hitte zich in alle hevigheid gemanifesteerd en verlangen wij toch weer naar meer koelte. Een mens is niet gauw tevreden. Wie wel verheugd en verrast waren op

Koningsdag waren de mensen die een lintje ontvingen. Toevalligerwijs of misschien ook weer niet zo toevallig betrof het wat het dorp Loppersum betreft  drie personen die allen tot de wijkgemeente Loppersum behoren. Het waren Jopie van der Wal, Hetty Werkman en Ko Wiersema. Allen van harte gefeliciteerd maar in het bijzonder Hetty Werkman die al meer dan 30 jaar bescheiden maar ijverig, vasthoudend en met grote toewijding ervoor gezorgd heeft dat het Kerkblad getikt werd en het altijd verzorgd en zonder fouten verscheen. Gelukkig blijft ze in de redactie en kan ze dus nog tal van jaren haar bijdrage leveren. De meditatie van de hand van dominee Roepers is genomen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Philippi: “weest altijd verheugd” of zoals velen zich herinneren, “verblijdt u te allen tijde”. Dat is wel heel erg moeilijk, zeker als het de tekst bij een uitvaart betreft, zoals het bij een nicht van dominee  Roepers gebeurde. De diaconie is op excursie naar de voedselbank in Winsum geweest. Tevens vraagt de diaconie om vooral door te gaan met het geven van voedsel eenmaal in de maand. Het is nog steeds dringend nodig. Nadat het project Leerwerk bijna 4000 euro heeft opgebracht, wordt een nieuw project gestart en wel voor het Zeemanshuis in de Eemshaven, dat veel nuttig werk voor de zeelieden verricht. Het cluster is weer bijeen geweest en daarvan wordt verslag gedaan.

Er wordt weer iets voor de jeugd van het cluster georganiseerd namelijk een pizza-pubquiz-party.

Komt allen. Dominee Huisman is treurig gestemd geweest toen hij las of hoorde dat ene dominee Poot het “zegenrijke” werk van Donald Trump verbond met het eind der tijden.

Er is een verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Maarland. Binnenkort komt er een gemeente-avond waarin opening van zaken gegeven wordt over de financiële stand van zaken in de gemeente en er tevens gediscussieerd kan worden over de handdruk na de dienst. Dominee Roepers kijkt vooruit naar de overstapzondag en tevens blikt hij vooruit naar allerlei belangrijke

gebeurtenissen in het nieuwe seizoen, zoals de startzondag en het kringwerk. Wietse Bouwman, die nog niet zo lang in Loppersum woont, inmiddels al wel kerkrentmeester is, heeft de Pen opgenomen. Zo, dat was het voor de komende zes weken. Wij als redactie wensen u veel plezier bij het lezen en een goede gezondheid.

 

Voor deze,

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland