Van de redactie juni juli 2019

Voor u ligt een nieuwe Op de Hoogte. Een mooi blad met artikelen gericht op de praktijk van ons ker­kenwerk, op pastoraat en gemeenteopbouw. Als re­dactie hopen we dat Op de Hoogte als ondersteu­nend en inspirerend wordt ervaren. Natuurlijk ho­ren wij graag zulke geluiden maar ook kritische signalen zijn welkom. Daar trekken wij lering uit.

De zomer is inmiddels aangebroken. Na dit num­mer verschijnt de laatste nummer van deze jaar­gang. Deze behelst een langere periode namelijk van half juli tot half september.

Houdt u/jij er rekening mee met het inleveren van kopij? Dat kan nog steeds op ons e-mailadres: kerk­blad@pknloppersummaarland.nl.

Rest mij u/jij veel leesplezier toe te wensen met deze Op de Hoogte en alvast een fijne zomer!

Een hartelijke groet namens de redactie,

Agnes Klunder

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland