Van de redactie juni/juli 2021

Het is inmiddels eind mei en alle kerkelijke feestdagen zijn al weer voorbij, zonder dat er vrolijke volksstammen de kerkgebouwen betraden. Maar er lijkt verbetering op komst. De versoepelingen zijn vandaag bekend gemaakt en ook het weer is nu in tegenstelling tot Thea Steenwijks 2e Pinksterdagkletterregenervaring aan de beterende hand. Wij blijven hopen op betere tijden. Bovendien heeft Maarland een predikant beroepen die dit beroep inmiddels ook aangenomen heeft. Zijn naam is Andre van den Bor. U zult hem vanzelf zien, want hij verhuist in augustus naar Zeerijp.

Dominee Roepers schrijft de meditatie en merkt op dat wij, terwijl de kerken leeglopen te veel naar binnen gericht zijn. Wij moeten ons afvragen of wij ook gemist worden als wij als kerk niet meer bestaan en wij moeten ons dus op de maatschappij buiten de kerk richten. Hij noemt een aantal initiatieven die al gestart zijn of nog overwogen worden. Maar bovenal wijst hij op de tentoonstelling Loppersum onderweegns waarin maatschappelijke organisaties samen met de kerk de blik op de toekomst van Loppersum richten.

De kerkenraad heeft weer vergaderd en hieruit komt o.a. naar voren dat de nieuwe praeses Geja Huizing zal zijn.

Dominee Roepers feliciteert Maarland met de beroepen predikant dominee Van den Bor en hoopt en verwacht een goede en vruchtbare samenwerking. Tevens verwacht hij verdere versoepelingen, waardoor eindelijk misschien de gemeente in groteren getale weer bijeen kan komen.

De kerkrentmeesters van de Vredekerk hebben ook veel gedaan en zij geven daar een verslag van.

Ik hoop  dat u kunt genieten
Namens de redactie,
Bert van der  Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland