Van de redactie maart 2018

Hoewel het weer guur is en de bevingen niet verminderen, komt het voorjaar dichterbij. Carnaval is voorbij, de askruisjes zijn gehaald, de veertigdagentijd breekt aan en dan is het alweer Pasen.

De meditatie wordt ditmaal verzorgd door Henk Dragstra en hij heeft zich laten inspireren door een hit uit zijn jeugd, gezongen door Eddy Christiani, getiteld “Daar bij de waterkant”. Later bemerkte hij dat de oorsprong van dit oppervlakkige liedje een negro spiritual was rechtstreeks uit de streken van de Mississippi, waarin  slaven met groot gevaar probeerden te ontsnappen, waarvan de naam is ”Down by the riverside”. Dat men in de popmuziek onzorgvuldig omgaat met een oorspronkelijke tekst valt nog te begrijpen, maar ook in het nieuwe Liedboek komt dit voor. Henk wijst ons op het lied met de schitterende melodie van Ralph Vaughan Williams: ”Als alles duister is”, dat een vertaling vol dooddoeners gekregen heeft. Ook een Frans lied, dat vaak gezongen wordt: ”Ga met God en Hij zal met je zijn” heeft een vertaling gekregen, die totaal geen recht doet aan de bedoeling. Na de beving in Zeerijp zijn van verschillende kerken in ons land blijken van medeleven verstuurd en een delegatie van de protestantse kerk Waddinxveen heeft zelfs Loppersum bezocht inclusief een bezoek aan de Petrus en Pauluskerk. Een verslag hiervan vindt u in dit blad. Het veertigdagenproject heeft als titel:  “Ik zorg voor jou”. In iedere dienst zal op bloemblaadjes een concrete invulling verschijnen. Met  Palmpasen kunnen kinderen weer Palm-pasenstokken maken. Menno Wieringa schrijft over de huren van de verschillende kerken. De Johannesleeskring herneemt zijn lezing. Dominee Huisman neemt de veertigdagentijd onder de loep met het askruisje halen en, wellicht niet zo vertrouwd in protestantse kring, het matigen van genotmiddelen zoals eten, drank, telefoons, computers en spelletjes. Er is een in memoriam over de heer Miske. Dominee Roepers kijkt terug op de goed bezochte lezing van Sander de Hosson en merkt op dat duidelijk is geworden dat medemenselijkheid buitengewoon belangrijk is in deze technologische tijd. De Pen is ter hand genomen door Margreet Geerdes, de partner van dominee Huisman.

Er komt weer een festijn dat bekend staat onder de  naam “running dinner”. Wij wensen u een goede veertigdagentijd en veel leesplezier.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland