van de redactie maart april 2019

Er is weer veel te lezen in ons Kerkblad. Zoals de vorige keer aangegeven stoppen we met de rubriek De Pen. Het werd steeds moeilijker penschrijvers te vinden. Velen hebben over zichzelf geschreven en verteld. Hier voor in de plaats starten we met een nieuwe rubriek: Ik ben…….

Aan de hand van een vaste set vragen hopen we elkaar beter te leren kennen. Als eerste een bijdrage  van ons redactielid en penningmeester Gerhard Swaagman.

Ook Ron Jans kunnen we beter leren kennen op donderdagavond 28 maart aanstaande. De organisatie van De Kerk Draait Door heeft Ron Jans uitgenodigd in de Petrus en Pauluskerk waarin hij geïnterviewd wordt over zijn leven als voetballer, leraar, trainer en technisch directeur maar ook over zijn kijk op het leven.

Natuurlijk kunnen we elkaar ook beter leren kennen bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk pannenkoeken eten in de Vredekerk op dinsdag 5 maart georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën of tijdens een spelletjesavond op zaterdagavond 16 maart in de Vredekerk georganiseerd door Johan en Hanneke Reinders.

Aan het eind van dit Kerkblad leest u een vooraankondiging Paastocht. Tijdens deze tocht wordt het lijdensverhaal van Jezus verwoord, uitgebeeld en gezongen en bent u alvast van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen.

Ik wens u veel leesplezier toe! Met een hartelijke groet, namens de reactie,

Agnes Klunder

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland