Van de redactie mei 2018

Het thema in de Stille Week voor Pasen, de laatste week van maart, was Verbonden.

In de gehouden diensten in onze kerken kwam dit thema tot uitdrukking: God laat niet los, maar blijft met ons verbonden, met jou en mij.

Dit Kerkblad verbindt ons met elkaar. We kunnen lezen over elkaars wel en wee. Er zijn, ter gedachtenis, vier geschreven in memoriams van Charlotte de Plaa-Hindriks, Margaretha Wieringa-Slagter, Anne Weke Goelema en Klaas Dallinga. Dat we om en aan de nabestaanden en elkaar mogen denken en ons gedragen weten door aandacht van anderen.

In het artikel over mediteren in de veertigdagentijd, geschreven  door Jos Boven, leest u/jij tussen de regels door de verbinding met elkaar: het delen van ervaringen en betrokken zijn bij elkaar. Het Running Diner, georganiseerd op vrijdag 13 april door de Missionaire Werkgroep Loppersum, was een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. Ongeveer 125 deelnemers uit verschillende dorpen hebben met elkaar gegeten in de vier verschillende kerken. Er was sprake van herkenning en verbinding. Een geweldig initiatief door en voor elkaar!

Ook aan jongeren die de komende periode examen af gaan leggen wordt gedacht en een steuntje in de rug gebracht met een roos.

In de pen beschrijft en deelt Theo van Houten zijn leven met ons.

Hemelvaart en Pinksteren vieren we samen! Op Hemelvaartsdag is iedereen van harte welkom in de dienst die gehouden wordt in de Dorpskerk van Eenum. En de Pinksterdienst vieren we samen als protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Spijk-Losdorp, ’t Zandt-Godlinze en Loppersum-Maarland in de Vredekerk in Loppersum. Het thema van deze dienst is Veelkleurig.

Wij hopen dat u/jij dit Kerkblad met alle artikelen met aandacht en plezier zult lezen.

Een hartelijke groet, namens de redactie,

Agnes Klunder

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland