Van de redactie mei juni 2020

Wij leven in een wonderlijke tijd. Toen ik enkele maanden geleden over het vertrek van dominee Huisman verhaalde, schreef ik enigszins badine­rend over de coronacrisis, daarbij niet beseffende dat dit virus zich van epidemie tot pandemie zou uitbreiden en als een gesel de hele wereld zou teisteren. Wij zijn de onschuld voorbij en zien eens te meer dat de samenleving niet maakbaar is. Maar omdat elk nadeel ook weer zijn voordeel heeft, genieten we wel van de afwezigheid van vliegtuiglawaai en van een pure natuur, waarin weer de vogels te beluisteren zijn. De kerkdien­sten gaan dan wel door, maar zijn alleen via inter­net mee te beleven, waarbij toch het gevoel van gemeenschap, het samen zingen en de koffie node gemist worden. Hoewel dominee Huisman virtu­eel nog te beluisteren valt, moeten wij binnenkort ook virtueel van hem scheiden. Dit is bijzonder vervelend, omdat dominee Huisman juist zo’n aanraakbare en toegankelijke persoon is. Zijn vele goede en wijze handelingen heb ik al eerder ge­schetst en ook dominee Roepers schrijft daarover, maar een feit is dat wij hem node zullen missen. Ooit, als het virus geheel bedwongen is, zal hij weerkomen om echt afscheid te nemen.

De meditatie is van de hand van dominee Roe­pers. De Heilige Geest wordt in het Johannes-evangelie wel de Pleitbezorger genoemd. Dat laat­ste woord doet dominee Roepers denken aan een advocaat en hij denkt hierbij aan de gebroeders Anker die veelal om niet en dus zonder beloning voor mensen, hoe erg hun misdaden ook waren, hebben gepleit. God geeft in de Heilige Geest Zijn onvoorwaardelijke liefde en zo werkt in onze hui­dige erediensten de Geest, zonder dat er een ge­meente zit, toch door. Dit moge een troost zijn.

De pinksterviering zal gezamenlijk thuis gevierd worden. De dienst kan op YouTube bekeken en meebeleefd worden.

In “Onder de Toren“ schrijft dominee Huisman over de huidhonger die zich zo langzamerhand van veel mensen meester maakt. Hij herinnert zich van jaren her een dame die mensen een knuf­feling aanbood. In de Bijbel wordt hierover ook geschreven bij de vredeskus en de vredes­handdruk.

De vroegere predikant van Zeerijp dominee Lig­tenberg is overleden. Hij heeft veel betekend voor de gemeente en met name voor de cantorij.

Dominee Roepers refereert over zijn fijne samen­werking met dominee Huisman.

Dat was het dan weer. Wij wensen u genoegen bij het lezen en wensen u gezondheid en sterkte bij het doorleven van de corona-maatschappijslui­ting.

Namens de redactie,
Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland