Van de redactie mei/juni 2021

Het voorjaar is weer aangebroken, maar er is nog weinig reden tot vreugde, hoewel een groot deel van onze immers vergrijsde gemeente inmiddels wel een vaccinatie gehad zal hebben.Wij blijven hopen op betere tijden.

Bertus Huizing verzorgt de meditatie en doet dit over de Emmaüsgangers, een verhaal uit de Bijbel dat door vele grote schilders zoals Caravaggio en Rembrandt op het doek is vastgelegd  maar dat u ook dichtbij kunt vinden, namelijk in de Petrus en Pauluskerk als fresco. Bertus vindt dit het mooiste verschijningsverhaal, omdat het zo gewoon uit het leven gegrepen is. Hij besluit de meditatie  met een gedicht in het Gronings van de vermaarde voormalige pastor loci, dr. P.J. van Leeuwen over dit onderwerp.

De jeugd haakt wat de kerk betreft volledig af, heeft de kerkenraad geconstateerd. Om hier iets aan te doen, moet het roer volledig om. Te dien einde wil men gaan pionieren met begeleiding van Jaap van der Giessen. Dit zal in clusterverband geschieden.

Geert Jan Reinders heeft erg genoten van de Paaschallenge.

Thea Steenwijk schrijft dat het pastoraat een taak van ieder gemeentelid is, maar dat de mensen zelf ook moeten aangeven als er bijstand nodig is.

Al meer dan 30 jaar heeft Bethli Grolle als een spirituele “ Lady with the lamp “ het pastoraat uitgeoefend, aangestuurd en gecoördineerd, altijd opgewekt en met veel belangstelling voor de mens. Daarnaast was zij al die jaren de gastvrouw van de vergaderingen die in ons Gebouwtje werden gehouden met heerlijke koffie en wat erbij. Nu zij hiermee ophoudt, willen wij haar zeer hartelijk dank zeggen voor het vele werk dat zij in de loop der jaren verricht heeft.

Dominee Roepers heeft een goed gevoel over de afgelopen Paasperiode en hij wijst op de vele mogelijkheden die “You Tube “ biedt, zoals dat bij de Paasvieringen geschiedde.

Regina Feitsma gaat uit haar bol.

Er schijnt schot te zitten in het werk van de beroepingscommissie. Wij wachten gespannen af.

Namens de redactie,
Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland