Van de redactie mrt/apr 2022

Wij leven in sombere tijden.Twee jaren zijn wij geteisterd door het coronavirus, waardoor in de laatste weken nog tal van gemeenteleden, onder wie de predikant getroffen zijn en nu de lente in al zijn wonderschone pracht losbarst zijn er oorlogen en geruchten van oorlogen, waarin vele mensen huis en haard of zelfs hun leven verliezen in zinloze krijgshandelingen.

In zijn meditatie schrijft Ad Bakker over de opvang van Oekraïners in Warffum en hoe ook in het verleden al vluchtelingen gastvrij opgevangen werden in ons land.

Er wordt nagedacht hoe het verder moet gaan met de federatie.

Op 10 april is er een DOE-dienst alias kliederdienst. De bedoeling is dat de deelnemers samen ontdekken, samen vieren en samen eten, alles onder het motto : alles komt goed. De diaconie wil helpen bij de compensatie van energieprijsverhogingen. De collectedoelen in de veertigdagentijd zijn: Unicef, kinderen op de vlucht en Schuldhulpmaatje Eemsdelta.

Ds. Van den Bor heeft corona, maar heeft goede moed. Hij staat stil bij de taak van de kerk om de daklozen en hulpbehoevenden te ondersteunen. Voorts wenst hij iedereen een gezegend Pasen.

Wij gaan op naar Pasen en waar wij vroeger de week daarvoor de stille week noemden, wordt nu een nieuw woord gelanceerd nl. triduüm, de drie dagen voor Pasen.

De kerkenraad van Maarland heeft vergaderd en u vindt hiervan een verslag. De erediensten worden uiteraard vermeld en ook de classispredikant ds. Jan Hommes doet een duit in het zakje.

Een goede voorbereiding voor Pasen en een gezegend Paasfeest wenst de redactie u.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland