Van de redactie november 2017

De meditatie van ds. Roepers gaat over de lofzang van Simeon, zoals die vertolkt is in het lied “Mit Fried und Freud fahr ich dahin“, een goede afsluiting van het jubileumjaar van de Reformatie.

Het vertrouwen op Gods belofte is belangrijk zowel voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin wij hen die ons zijn voorgegaan herdenken, als in de adventstijd. De ware aard van het geloof is dat je tegen alle verstand erop vertrouwt dat God zijn beloften gestand doet. U vindt berichten over de Johannesleeskring, de gespreksgroep Wiemersheerd, de catechisaties, de kinderkerstnachtdienst waarin weer een kerstspel van Marjolien Kippersluys opgevoerd zal worden en de kerstnachtdienst. Ds. Huisman doet verslag van de bijeenkomst van het cluster waarin zo’n 40 ambtsdragers probeerden het evangelie, het goede nieuws, toe te passen op de huidige tijd met zijn krimp en secularisatie. Ds. Huisman had het genoegen Pé Daalemmer ( Peter de Haan) te interviewen in “De kerk draait door”. Het is belangrijk dat we van andersdenkenden hun levensvisie ervaren. U kunt uitkiezen welke diensten u wilt bijwonen. Er is  een in memoriam van Trijntje Nienhuis Kooi.

Ds. Roepers breekt een lans voor het zingen van kerstliederen, ook in de adventstijd. Kerstmis is echt een feest van zingen. Hij maakt zich grote zorgen over het mogelijk niet doorgaan van de volkskerstzang. De Pen wordt geschreven door ons bekende gemeentelid  Cissy Bronts-Lodder, die haar wederwaardigheden van Scheemda tot Loppersum opgeschreven heeft. Jolanda Beereboom verhaalt van haar verblijf in Malawi, waar zij met andere mensen voor World Servants een school en een schoolhoofdwoning gebouwd heeft. Zij is zeer getroffen door de warmte en het enthousiasme van de mensen.

Wij als redactie wensen u veel leesgenot en een goede adventstijd.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland