Van de redactie oktober 2017

Je ziet dat het herfst wordt……maar af en toe voelt het nog als zomer. Lekkere temperaturen terwijl de natuur langzaam van kleur verandert. Prachtige goudgele tinten en bladeren die dwarrelen over de grond…

Behalve dat er een verandering in de natuur plaats vindt verandert ook het redactieteam van het Kerkblad. Renny Burema stopt als redactielid. Vele jaren heeft zij zich ingezet en geschreven voor het Kerkblad. Hartelijk dank voor je bijdrage Renny! Hetty Werkman heeft aangegeven te willen stoppen met het maken van het Kerkblad. Ruim 32 jaar heeft ze dit gedaan. Begonnen met het maken van het blad Ontmoeting van de gereformeerde kerk Loppersum, vervolgens het SOWKerkblad van de gereformeerde kerk Loppersum, gemeente Maarland en de gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze en uiteindelijk het huidig Kerkblad van de wijkgemeenten Loppersum en Maarland samen. Voor deze lange periode willen wij jou ook heel hartelijk bedanken Hetty! Zij blijft overigens wel lid van het redactieteam. Voor Renny ben ik bij het redactieteam gekomen en mag ik de taak van Hetty overnemen.

Wat vanaf heden ook verandert is het emailadres voor het aanleveren van kopij voor het Kerkblad. Het nieuwe emailadres is:

kerkblad@pknloppersummaarland.nl

Denkt u om het tijdig aanleveren van kopij? Omdat ik nog geen routine heb vergt het wat meer tijd om te redigeren.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland