Van de redactie oktober 2018

De zomer neemt geen eind en hoewel de herfst al anderhalve maand geleden begonnen is, ervaren wij nog dagelijks zomerse temperaturen. Toch zullen weldra de winterse temperaturen hun intrede doen en zal de vreselijke droogte teniet gedaan worden.

De inleiding van het Kerkblad is van de hand van ons zeer jeugdige gemeentelid Bas Huizing.

Hij ziet de toekomst van de kerk nog niet zo pessimistisch en meent dat ook de jongeren wel willen komen, mits er wat aan de diensten veranderd wordt. Er zou modernere muziek moeten komen, gastsprekers en de dienst zou ook wel wat later mogen beginnen.

Er komt weer een kledinginzameling ten behoeve van het Leger des Heils.

De dichter Jean-Pierre Rawie zal in het kader van “De kerk draait door”  in de Petrus- en Pauluskerk komen. U kent hem ongetwijfeld van zijn gedichtenbundels en zijn buitengemeen geestige en erudiete columns in het Dagblad van het Noorden, geschreven in bloemrijke en enigszins archaïsche taal. De inspiratiezondag was een groot succes. Vooral het woord samen werd veel gebezigd. U leest hiervan een verslag.

Een aantal gemeenteleden is met dominee Huisman naar het klooster geweest en allen waren zeer onder de indruk van de stilte, de toewijding, de goede gesprekken en de wijding.

U vindt ook een verslag van het Leerhuis over het Avondmaal onder leiding van Riet Bons-Storm.

Er zijn drie in memoriams, twee van centenari, namelijk  mevrouw Roggema-Smit en de heer Kees Wiersema en van Dieneke Ozinga, alle drie bekende Lopsters.

Dominee Huisman refereert in zijn rubriek over de avonden die over dementie gehouden zijn.

Verslagen van kerkenraadsvergaderingen kunt u ook in dit Kerkblad lezen.

Dominee Roepers heeft enkele dagen in een klein tentje gekampeerd en een soort alternatief Loofhuttenfeest gevierd. Hij constateert dat het kamperen, mits in een klein tentje ook een spirituele dimensie heeft.

De Pen is wederom niet ter hand genomen, maar we hebben goede hoop dat er de volgende keer weer een pen geschreven gaat worden.

Dit en nog veel meer leest u in dit nummer.

Namens de redactie, Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland