Van de redactie oktober november 2022

De herfst heeft zijn intrede gedaan en ook politiek lijken wij zowel internationaal als nationaal een benauwende herfst binnen te gaan. Nochtans gaat de kerk zijn ongekende gang vol duistere majesteit.

Ds. van den Bor schrijft in zijn meditatie over het jaarthema van de PKN, dat “Aan tafel” luidt. Samen eten schept verbondenheid en heft tegenstellingen op, hetgeen geen kwaad kan in het huidige tijdsgewricht. Een lied dat daar goed bij past, is Gez. 388

Er komt een pizzapraatgroep, de kerk draait weer door met kunstverzamelaar Ger van Dam. Melson Zwerver leidt het gesprek.

Ook wordt op 5 november door de diaconieën een kledinginzameling gehouden.

Een werkgroep 4EN houdt zich bezig met liturgie in al haar facetten en brengt verslag uit van de gesprekken.

In Boralia rept ds. Van den Bor van de steeds heviger crises in de wereld, in ons land, maar ook in de gemeente. Tegelijk komt het kerkelijk leven op gang met zijn problemen, maar ook kansen. Ds. Van den Bor is dankbaar deel uit te mogen maken van een actieve geloofsgemeenschap.

Er is een verslag van de kerkenraadsvergadering van Maarland en ook de diensten worden niet vergeten.

Tevens stelt zich een wandelende predikant voor ds. Pier Prins (niet de wethouder) die verbonden wordt aan de wijk Loppersum.

De Vredekerk wordt versterkt.

Wij wensen u leesgenot.

Namens de redactie,
Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland