van de redactie sept okt 2019

Het is weer voorbij, die mooie zomer, voor zover we mogen spreken over mooi bij zulke hittegolven, die ons bijkans de adem ontnamen. Maar goed, het nieuwe seizoen begint weer,

ook voor de kerk. Dit wordt luister bijgezet door de inspiratiezondag, olim startzondag, waarover later meer.

De meditatie wordt verzorgd door dominee Roe­pers die het de titel ‘een goed verhaal’ gegeven heeft. Hij doelt hierbij op de Bijbel, waarin we vele verhalen vinden die schilders, schrijvers en compo­nisten geïnspireerd hebben. Dat is het culturele as­pect van de Bijbel , maar het is bovenal een geloofs­boek, aldus betoogt hij. Er wordt weer een aantal spellenavonden georganiseerd.

Voor de Schotse kust bij de Hebriden ligt het ei­landje Iona,waar een christelijke gemeenschap is ontstaan die in het middeleeuwse kloostergebouw woont. Dit eilandje willen Gerda Potze en Thea Steenwijk graag eens met gemeenteleden bezoe­ken en daarvoor wordt de film Iona vertoond om alvast enthousiasme op te wekken.

De inspiratiezondag begint traditiegetrouw in de Vredekerk en daarna gaat het richting ‘t Zandt. Hier kan men kiezen uit allerlei activiteiten zoals daar zijn, een rondleiding o.l.v. Menno Wieringa, schilderen voor de jeugd en een Bijbelse pubquiz.

In het kader van de gemeente toerusting zijn er avonden n.a.v. de t.v.-uitzendingen Natascha’s Lan­den het platform levensvragen Loppersum gaat het hebben over depressie.

De groep van ontmoeting komt weer bijeen en on­derscheidene catecheseactiviteiten komen aan de orde. Ook “De Kerk draait door” gaat weer van start, ditmaal met een rasechte Lopster, José Wol­dring alias the Media Nanny.

In zijn rubriek “onder de toren” noemt dominee Huisman eerst het wel en het wee van gemeentele­den. Daarna schrijft hij over de terugloop en ver­grijzing van de kerk. Hij meent dat we ons niet moeten blindstaren op groei of de jeugd,want niet de jeugd heeft de toekomst, maar iedereen heeft de toekomst. Daarom mogen we de hand reiken aan ieder die zijn hand uitsteekt. Het historische orgel van de Petrus-en Pauluskerk is na een langdurige restauratie weer gereed en op verschillende dagen kunt u het in al zijn glorieuze klanken beluisteren.

Er is een in memoriam voor mevrouw Alberdina Olthof.

Dominee Roepers heeft op zijn ligfiets de Weser­rundfahrt van 150 km. in zijn vakantie gereden. Niet alleen trof hij op de camping Lopsters, maar hij maakte ook een inspirerende kerkdienst mee. Jos Boven-Klungel schrijft over Monnikenwerk, ter­wijl het slotaccoord van de hand van onze onvol­prezen praeses Maarten Burggraaff is. Moge de lec­tuur van dit alles u bevallen.

Dit hoopt de redactie.

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland