Van de redactie sept okt 2022

Wij leven in sombere en zorgwekkende tijden. De oorlog in Oekraïne verslindt zijn duizenden, de klimaatverandering zorgt voor onleefbare temperaturen, asielzoekers leven in mensonterende omstandigheden en de stikstofcrisis zorgt voor verharding en schismata (opsplitsing in twee of meer groepen van een kerkgenootschap of andere organisatie als gevolg van onenigheid tussen die groepen) in de samenleving.

Toch moeten wij voorwaarts. Het nieuwe kerkelijke seizoen komt eraan en vindt zijn aanvang in de startzondag op 18 september. Bertus Huizing citeert het prachtige gedicht van Martinus Nijhoff over de brug bij Zaltbommel. In onze twijfels denken wij soms weer aan onze ouders met hun geloof en vertrouwen.

Het wel en wee van wijk Maarland wordt beschreven. ds. Van den Bor schrijft in zijn rubriek Boralia dat hij nog tot in lengte van dagen in de pastorie van Zeerijp wil blijven wonen. Dit als antwoord op de vraag, hoe het hem bevalt. Hij kijkt met reikhalzend verlangen naar het nieuwe seizoen en hoopt met name dat het jeugdwerk weer een beetje tot le- ven komt. Tevens vindt hij dat er nu eindelijk eens duidelijkheid moet komen over de gefedereerde gemeente. Fuseren we of gaan we uiteen?

Riet Bons-Storm schrijft over de erbarmelijke omstandigheden waarin de Palestijnen verkeren. Hun land wordt hun steeds meer ontroofd door Israëlische “kolonisten” en ofschoon dit tegen alle internationale wetten is, wordt er niet ingegrepen dankzij de sterke lobby van o.a. evangelicalen en Joden in de Verenigde Staten. Op 17 september is er een protestbijeenkomst op de Grote Markt in Groningen.

Namens de redactie Bert van der Vliet

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland