Veertigdagentijd 2024: Ga mee!

Vele jaren hebben we gewoond in Zuid-Limburg. Op die plek kan Vastelaovend oftewel het carnaval je niet ontgaan. Carnaval betekent een lang weekend feesten, hossen, verkleden, optochten en helaas ook veel alcohol drinken. Zelf had ik als noordeling niet zoveel met carnaval, maar ik zag wel dat velen plezier beleefden aan het carnaval.

Aansluitend op het carnavalsfeest begint op Aswoensdag de vastentijd. Op Aswoensdag ga je naar de (Rooms-Katholieke) kerk voor het halen van een askruisje op je voorhoofd. Aswoensdag staat in het teken van boete. Je betoont spijt over je fouten en belijdt dat je een maar beperkt mens bent. Vandaar de as: uiteindelijk zijn alle mensen stof.

Nu doen protestanten nooit zoveel aan vasten, trouwens katholieken ook niet veel meer. Voor het echte vasten moet je bij de moslims zijn.

Toch gaat de vastentijd, de lijdenstijd of de Veertigdagentijd niet langs ons heen. In liederen, teksten en kleuren (paars) merken we dat sfeer ingetogener is, ernstiger. De levens- en lijdensweg van Jezus laat ons niet onberoerd. In zijn gezelschap gaan we op weg naar Pasen. Zijn weg naar Jeruzalem is een weg vol hindernissen en tegenslagen. Maar de weg van Jezus leert ons ook hoe we kunnen volhouden en staande kunnen blijven. In die zin is zijn weg voor ons levensles.

In de Veertigdagentijd kunnen we ons laten vergezellen door het thema dat ons aangereikt wordt van uit de landelijke Protestantse Kerk. En dat luidt dit jaar: “Ga mee!”. De veertigdagen vormen een goed moment om met Jezus mee te gaan op diens weg naar Pasen. Om door zijn woorden en daden geïnspireerd en gemotiveerd te worden voor keuzes in je eigen leven. Om te proberen afstand te doen van wat je hindert. En om je te bezinnen op wat je anders zou willen.

Graag wens ik u en jullie een goede en zinvolle Veertigdagentijd toe.

Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland