Verslag Alpha-cursus

De Alpha-cursus georganiseerd door PKN Lopper­sum en GKV Loppersum–Westeremden heeft de af­gelopen maanden plaats gevonden. Het was een succes.

Eerst informatie over wat er voorafgaand aan de Alpha-cursus gebeurde. Wijkgemeente Vredekerk wil werken aan meer betrokkenheid en verbon­denheid tussen (oud) kerkleden. Er zijn meerdere initiatieven bedacht, waaronder het organiseren van een Alpha-cursus.

Het opzetten van de Alpha-cursus is gedaan door Jolanda Bijlholt en Gerjan Voshart. Er zijn gesprek­ken geweest met dominee Jake Schimmel uit Spijk. In Spijk heeft dominee Schimmel met anderen een Alpha-cursus georganiseerd. Belangrijk aandachts­punt van dominee Schimmel is samenwerken met meerdere kerkgemeenschappen binnen Lopper­sum. Daarom is er contact opgenomen met domi­nee Christiaan Kanis van de vrijgemaakte kerk. Do­minee Christiaan Kanis stond positief tegenover het mede organiseren van de Alpha-cursus. De ker­kenraad van GKV ging hiermee ook akkoord. Sa­men met dominee Marco Roepers, dominee Chris­tiaan Kanis, Jolanda Bijlholt en Gerjan Voshart is de Alpha-cursus gestart.

Op 1 oktober was de eerste Alpha-avond. Daarna volgden er nog acht avonden. Elke week op dins­dagavond bij familie Voshart in de ruim bemeten kantine.  De Alpha-avond begon door met elkaar een warme maaltijd te eten. Het warme eten is elke avond door iemand anders gemaakt. Dit leverde meerdere hoogstaande culinaire maaltijden op waarbij de stamppot opnieuw uitgevonden werd! Na het eten en tijdens een kop koffie/thee wordt inhoudelijk met elkaar gesproken aan de hand van thema’s van de Alpha-cursus. De dominees Roe­pers en Kanis bereiden om de beurt inhoudelijk de avond voor. Dit borgde voldoende diepgang elke avond. Voorbeelden van besproken thema’s zijn:

  • Is er meer?
  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
  • Hoe zit het met de kerk?

Over de thema’s werd met elkaar gediscussieerd. Elkaars meningen werden gegeven en er werd fijn en diepgaand gepraat. De gevoelige vragen en le­venservaringen werden met elkaar gedeeld. Het is erg bijzonder om de openheid binnen de groep te ervaren. Of er nu 5 of 10 mensen aanwezig waren, er werd fijn met elkaar gesproken. Als iemand een bepaalde uitleg van één van de dominees niet hele­maal begreep kon daar gewoon over gepraat wor­den. Erg fijn.

Nu zullen misschien mensen denken dat de Alpha-cursus meer voor mensen zijn die het christelijk gevoel niet of nauwelijks kennen. Dat vind ik niet. Kijk maar naar de besproken thema’s hierboven. Lijkt voor een kerkganger simpel te beantwoorden. Maar denk er maar eens goed over na. Wie is Je­zus? Wat betekent Jezus voor u en jou? Dan kan dit tot een diepgaand antwoord leiden. Maar niet ie­dereen heeft hetzelfde antwoord op: Wie is Jezus? Door meerdere antwoorden en het gesprek met el­kaar er over te hebben wordt ieders persoonlijk geloof versterkt. Tenminste, dat is mijn mening. Dus voor een steevaste kerkganger is het helemaal niet verkeerd om het gesprek aan te gaan over de standaarden van ons christelijk geloof.

Wat mij opviel is dat de samenwerking met de vrij­gemaakte gemeente erg plezierig was. Er werd vrij gepraat over de verschillen en de overeenkomsten tussen beide gemeenten.

Dominee Kanis en dominee Roepers willen graag een vervolg geven aan de Alpha-cursus. De bedoe­ling is om in september met een nieuwe ronde te beginnen. In het voorjaar van 2020 zal de voorbe­reidingsploeg samen komen om de Alpha-cursus voor te bereiden. Bedoeling is meer naamsbekend­heid te geven aan de Alpha-cursus. Hopelijk zullen er dan ook mensen aansluiten bij de Alpha-cursus die niet (meer) na de kerk gaan.

Kortom, de georganiseerde Alpha-cursus is positief bevallen en vraagt om een vervolg. Hopelijk heb ik u allen enthousiast gemaakt zodat de Alpha-cursus gedragen wordt door onze gemeenten!

Met vriendelijke groet,
Gerjan Voshart

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland