Verslag bezoek museum Assen, de dode zeerollen

Woensdagmiddag 27 november jl. zijn we met kinderen uit de oudste groepen van de kindernevendienst naar de tentoonstelling De Dode Zee Rollen in het Drents Museum in Assen geweest.

Het was een bijzondere middag. Bijzonder omdat we een unieke tentoonstelling hebben gezien! De Dode Zee Rollen.  Deze bijzondere rollen worden gezien als een van de grootste archeologische vondsten van de 20ste eeuw. Ze werden gevonden bij toeval door een herder bij Qumran. Hij gooide een steen die in een grot verdween en daar gerinkel veroorzaakte. Dat bleek van kapotte vaten te zijn met oude teksten. Die waren daar naar toe gebracht in de tijd van de val van Jeruzalem rond het jaar 70. Uiteindelijk bleek dat in 11 grotten teksten waren verborgen. Veel van deze teksten zijn in de Bijbel terecht gekomen, maar er zijn ook teksten die de Bijbel niet haalden. De Dode Zee rollen geven ons heel veel informatie over het leven in de periode van de 3de eeuw voor Christus tot de 1ste eeuw na Christus. In die tijd werden belangrijke kenmerken van het Jodendom en het Christendom gevormd. De tentoonstelling laat heel veel zien over die periode en de rollen.

Door middel van filmbeelden en uitleg door een gids hebben we gezien hoe mensen in die tijd leefden, waar de rollen gevonden zijn en waarom ze verstopt zijn.

 

We hebben 8 stukken van die beroemde Dode Zee rollen bekeken. Maar ook potten, munten en andere gebruiksvoorwerpen. We weten nu ook waarom de rollen in stukken, stukjes zijn. De rollen zijn namelijk door herders uit de grotten gehaald die daarvoor per stuk tekst werden betaald. Twee kleine stukjes leverden een herder meer op dan één grote, met alle gevolgen van dien. Daarnaast mochten we zelf een stukje Dode Zeerol  maken en net als de wetenschappers in Israël een eigen stuk Dode Zeerol vertalen en we hebben allemaal onze namen in het Hebreeuws geschreven. Wist u bijvoorbeeld dat de Hebreeuwse letters onder de lijn worden geschreven in plaats van op de lijn? En dat er van rechts naar links geschreven wordt?

Behalve de tentoonstelling De Dode Zeerollen hebben we een rondleiding gekregen door het museum en werd ons van alles verteld over de bouw- en verbouwing van het museum. Er zit bijvoorbeeld ook een bijzondere trap in het museum. Vraag de kinderen er maar eens naar. Ze kunnen u er van alles over vertellen!

Aan het eind van de middag hebben we ook nog even gekeken bij het meisje van Yde, een veenlijk gevonden bij Yde in 1897. Het meisje is tussen 54 voor Chr. en 128 na Chr. gestorven, waarschijnlijk geofferd. Ze is vooral bekend omdat er een reconstructie van haar gezicht is gemaakt.

De Dode Zee rollen, de rondleiding en het meisje van Yde hebben indruk op ons gemaakt. Het was een leuke, leerzame en gezellige middag!

leiding Kindernevendienst, ds. Tjalling Huisman en ds. Marco Roepers

* * *
* *

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland