Verslag catechesatie klas 2 en 3

We hebben dit jaar met catechisatie het gehad over levensparels die allemaal een aparte betekenis hebben. De eerste keer was op 25 september.

Op de ketting zitten 18 parels in totaal.

Die zijn ontworpen door Martin Connebo, bisschop van de Lutherse kerk. Het zijn 10 verschillende parels onder andere.

  1. Godsparel: God zal er zijn voor mij.
  2. Stilteparel: In stilte en rust kijk ik naar mijn leven; ik hoef nu niets te beslissen, niets te doen.
  3. Ik parel: Laat mij uw beeld zien in mijzelf en in andere.
  4. Doopparel: Ik zeg ‘Ja’ tegen het leven, zoals God ‘Ja’ zegt tegen mij.
  5. Woestijnparel: Zelfs wanneer alles om mij heen leeg, dor, uitzichtloos is, leef ik.
  6. Relaxparel: Ik voel me helemaal vrij en geniet intens.
  7. Liefdeparels: Vul mij met liefde. Help mij liefde te ontvangen, in liefde te leven en liefde te geven.
  8. Geheimparels: voor U is niets verborgen. U begrijpt het onuitsprekelijke. Kleine en grote geheimen mag ik veilig met U delen.
  9. Nachtparel: Uit de diepten roep ik tot U, God. Hoor mijn stem. Verlaat me niet.
  10. Opstandingsparel: Ik open mijn ogen, het licht keert terug. Ik ben hier en U bent bij me.

Dit zijn de 10 verschillende parels met daarbij een gedachte.

 

We zijn begonnen met de Ik parel. De Ik parel herinnert je eraan dat de mens is gemaakt naar het beeld van God. De tweede keer hadden we het over de Godsparel. Deze parel is herinnering aan heilige aanwezigheid. De derde keer ging het ook over de Godsparel. De vierde keer waren de Doopparel en de Liefdesparels aan de beurt. De doopparel vertelt je dat je er mag zijn. Je bent gekend en gewenst door God, precies zoals je bent.

Elke week behandelden we een parel en daarbij elke avond een Bijbeltekst waarover we gingen discussiëren en ook nog andere vragen beantwoorden. Eerst hebben we een paar mensen geinterviewd.

Dit jaar was erg leuk en vooral leerzaam

Sander, Maurits, Gerben, Marc, Siebren, Niels

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland