Verslag De Noordelijke Kunstkaravaan Passage

De Noordelijke Kunstkaravaan Passage op 17 maart 2016 in ‘Bethel’ in Drachten, werd georganiseerd door de vier noordelijke provincies.

Een inspirerende dag rond vrouwen, geloof en kunst met als thema: Vrouwenkracht Stroomopwaarts’.

Van de afdeling Loppersum zijn we er met acht dames heen geweest. Na het welkom voor 780 dames kregen we oranjegebak en koffie. Aagtje Elderman opende de vergadering en gaf de leiding over aan de dagvoorzitter Marja Krans. Het thema van de dag was ‘Vrouwen uit de Bijbel’, bijvoorbeeld Debora, Ester en Ruth. Zij gaan tegen de stroom in en zeggen: ”Ik ga met je mee.” De eerste spreker was Ds. Hans Bouma met pianobegeleiding van Kees Steketee en hij speelde  ‘De vrouw in de tuin’, die wij kennen als Maria van Magdala. Hoe zij de opstandig van Jezus beleefd had, dit was heel indrukwekkend!

Hannelieke van de Beek vertelde over haar textiele werkvormen. Ze gebruikt de Bijbel als bron en werkt veel met natuurproducten. We zagen veel schilderijen en zij vertelde daarover. Ellie Zuiderveld en Elise Mannah sloten het morgenprogramma af met o.a, een lied uit de ‘Mariamonologen’. Samen zongen we ‘Er komen stromen van zegen.’ Daarna was er de lunchpauze. Iedere provincie had een tafel met uitgebreide informatie over de acties die er zoal zijn.

In de middag vertelde de kleinkunstenares Charlotte Glorie dat haar blindheid geen probleem is. Zij zegt: God weet hele creatieve manieren te bedenken om bij ons vrouwen binnen te komen.””  Zo zong en vertelde zij er over.

Ds. E van der Veen zou ons iconen laten zien. Door problemen kon het niet doorgaan. Hij vertelde over Ruth de vreemdelinge, wat ook nu nog actueel is met alle vluchtelingen die ook in ons land komen. Met Jiddische muziek en zang werd de middag afgesloten. Niki Jacobs en Jan Cramer namen ons mee in de relatie tot God, je partner, je kind, je…. Zo is de relatie tot God het belangrijkste. Tot slot kregen we de tekst Jesaja 40:31 mee. ”Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht, hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent maar wordt niet uitgeput.”

We zongen ons bondslied met elkaar, 780 dames. Het was een fantastische dag, geweldig!!

We werden welthuis gewenst.

Hilly Huizinga

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland