verslag en foto’s Edukans zondag

Al jaar en dag werd er door de jeugd geld ingezameld voor Stichting Edukans (Edukans maakt onderwijs in arme landen mogelijk). Kinderen hadden een eigen wijk, waar ze de kerkleden bij langs gingen met een zendingsbusje om geld in te zamelen.

 

Afgelopen jaren zagen we dat er steeds minder jeugd was om de wijken bij langs te gaan. In 2017 werden nog maar een paar wijken bezocht. Als diaconie stonden we toen voor de keus, of stoppen of langzaam ter ziele laten gaan. We hebben toen gekozen om te stoppen.

 Wel vonden we dat hier iets voor in de plaats moest komen. Enerzijds, omdat wij het werk van Edukans een warm hart toedragen, anderzijds wilden wij graag iets met de jeugd doen, om de binding met de kerk te bevorderen. Maar ook om te laten zien, dat onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.

Na een aantal brainstorm sessie kwamen we op het idee om een ontbijt te organiseren (samen met de jeugd). Gaandeweg werden wij steeds enthousiaster. Wie kan de flyer maken, wie regelt een powerpoint, kan Marco in de dienst hier aandacht aan besteden, hoe kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden, etc. Voor elke suggestie was er wel iemand die hier raad op wist.

 Half juni zijn we begonnen met het promoten van het ontbijt. De middenstand van Loppersum is benaderd met de vraag of ze een bijdrage wilden leveren. Zo konden we beschikken over gratis eieren, brood, zuivel, fruit, bloemstukjes en tafellinnen. Ook werden we gesponsord in de vorm van giften. Samen met Marco hebben we de dienst besproken en Melson heeft voor een super mooie flyer gezorgd. De intekenlijsten lieten een gestage groei zien van het aantal deelnemers. In eerste instantie waren we verontrust of er wel genoeg animo voor was. Maar als zo vaak zie je dat pas op het laatste moment de meeste zich aanmelden.

 Zaterdag 14 juli hadden we ons allemaal verzameld in de Vredekerk om alle inkopen op te halen en de tafels klaar te zetten. De jeugd hielp hier geweldig bij mee.

 Zondag 15 juli was het vroeg uit de veren. Om 7:30 waren we in de Vredekerk om eitjes te koken, koffie en thee te zetten  en wat er verder allemaal nog moest gebeuren. Om 8:15 stonden de eerste ontbijters voor de deur te trappelen. Na het voldoen van de entree mochten ze naar binnen. Om half negen waren er zo’n 80 man aangeschoven. Na een welkomstwoord door de diaconie en opening door Marco kon er ontbeten worden. De bediening werd verzorgd door de jeugd en de diaconie.

 Ook de dienst stond in het teken van Edukans / Jeugd / onderwijs mogelijk maken. De jeugd deed een dansje voor, waarna de hele gemeente mee kon doen. De enige collecte was bestemd voor Edukans.

 Afgelopen week zijn alle giften, collecte en de inkomsten van het ontbijt bij elkaar opgeteld. Het geweldige bedrag van meer dan 1.000 euro ingezameld.

 Al met al een zeer geslaagde dag. Iedereen bedankt die hieraan hebben meegeholpen.

 

 

Jan Hielema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland