Verslag gemeenteavond wijk Maarland

Kort verslag van de gemeenteavond van de hervormde wijkgemeente Maarland, gehouden op 7 maart 2016 om 20.00 uur in Elthato, Zeerijp

Voorzitter Maarten Burggraaff opent de vergadering, waaraan ruim 30 gemeenteleden deelnemen, met een inleiding uit het Liedboek: ‘Voor onderweg’.

Er is voor vanavond één onderwerp gekozen: samen onderweg zijn.

Van het stuk over de voortgang in het federatietraject, dat door de kerkenraad is besproken op 29 december 2015, heeft hij een PowerPoint presentatie gemaakt. We bespreken de zinnen / uitspraken / stellingen.

Diverse positieve federatieonderdelen worden genoemd, zoals: de samenwerkende diaconieën, kindernevendienst, jeugdwerk – catechisaties, gezamenlijk pastoraat in een pilotwijk, wat een vervolg krijgt in andere wijken, e.d.

We bespreken wat we verstaan onder het ‘Maarlandgevoel’. Een aantal exgereformeerden van Maarland vindt ‘samen’ moeilijk. De verschillen in geloofsbeleving lopen door de wijken heen; dat moeten we ons wel realiseren. Voor welke kerkdienst je kiest hangt vaak ook af van welke predikant er voorgaat, evenals welke orde van dienst er wordt gebruikt.

Er wordt voorgesteld om ook eens andersoortige/ experimentele diensten te organiseren, zoals een Taizédienst. Dat zou best kunnen.

Enkele gemaakte opmerkingen:

  • het doel (fusie) moet geen eindpunt zijn, maar een nieuw begin
  • de naam: wijkgemeente Vredekerk wordt mooier gevonden dan wijkgemeente Loppersum
  • het kost veel energie zoals het nu gaat; beter even ‘loslaten’, waarna je ontspannener door kunt gaan
  • we kunnen tevreden zijn met hoe ver we inmiddels zijn

Over de gezamenlijke diensten wordt gesproken. In het stuk staat dat ze niet allemaal even succesvol zijn, wat inhoudt dat we niet zo veel elkaars diensten bezoeken (Maarland / Loppersum). We komen niet zo gemakkelijk ‘over het spoor’.

Het voorstel is om ongeveer 10 diensten per jaar ècht gezamenlijke diensten te laten zijn (1 dienst op een zondag), zoals met Palmpasen, Hemelvaart, Pinksteren, startzondag, oudjaar en Nieuwjaar. De andere diensten zijn uiteraard ook gezamenlijk, maar met keuzemogelijkheid.

Laat de weg ons doel zijn. In één federatie, als 2 wijkgemeenten samen onderweg blijven’.

Om 22.00 uur sluit Maarten de bijeenkomst. Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en voor zijn of haar inbreng. Hierna kan er nog worden nagepraat onder het genot van een glaasje.

Wippy Kempenaar, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland