Verslag gemeenteavond Maarland 6 mei 2014

Gemeenteavond Maarland, gehouden op 6 mei 2014 in Elthato te Zeerijp

 De preses van de kerkenraad opent de gemeenteavond met een stuk van Nico ter Linde, ‘leren tellen’ over de tijd tussen Pasen en Pinksteren.

Medio september jl. is een ‘liturgiegroep’ begonnen met het bestuderen van de liturgieën zoals afgedrukt in het groene boekje. Alle organisten worden van de nieuwe plannen op de hoogte gehouden middels verslagen en geven hun mening of stellen vragen over de ideeën, bedacht in de liturgiegroep.

Aanleiding was het besluit om de paaskaars te laten branden voordat de dienst begint. Er werden alternatieven bedacht voor het drempelgebed en de acclamatie en kyrie. Er is ook contact gezocht met de commissie Erediensten van wijk Loppersum. Zij houden zich ook bezig met deze materie. Want ook de liturgie van de federatiediensten kan aangepast worden, vandaar het gezamenlijk overleg. Ook rees de vraag: voeren we nu het nieuwe Onzevader ook in, of blijven we bij de ‘oude’ versie. Er is een derde orde van dienst bedacht en deze zal de komende tijd ‘geoefend’ worden in de Maarlandse vieringen. Er zijn andere drempelgebeden, acclamaties, kyrie, al dan niet gezongen. Het nieuwe Onzevader wordt gebeden, ook krijgt de collecte een andere plaats in de liturgie.

Tot slot van dit onderwerp wordt de stemming gepeild: Hoe staan de gemeenteleden tegenover het gebruik van het nieuwe Onzevader? Het merendeel ziet het invoeren van het nieuwe Onzevader helemaal zitten!

Waarom wordt er geen wijn gebruikt bij het avondmaal? Als praktisch argument wordt genoemd of iedereen wel wijn wil drinken. Dus dan zouden er twee bekers aangeboden ‘moeten’ worden: één met wijn, één met druivensap. Het mooie symbool van samen uit één beker drinken gaat verloren. Áls er wijn gebruikt wordt: wordt het dan rode of witte wijn? In de RK kerk wordt er vaak witte wijn gebruikt.

Het is jammer dat er niet vaker stukjes van een brood worden afgebroken en gedeeld met degene die naast je staat. Waarom zijn de stukjes brood zo perfect gesneden? Er worden verschillende voorstellen gedaan en het blijkt dat gemeenteleden voorkeur hebben voor het breken van het brood en dit te delen. Echter, het vergt enige oefening. Met een goede aankondiging, zou het ‘moeten’ lukken. De kerkenraad heeft de stemming gepeild en neemt het mee naar de vergadering.

Wippy Kempenaar wordt in mei de nieuwe scriba van Maarland. Vanaf september neemt ze haar taak op. Tot die tijd blijft Anna van den End taken van de scriba vervullen.

Ronald Dijkhuizen wordt de nieuwe ouderling kerkrentmeester. Op 25 Mei worden ze beiden bevestigd. In deze dienst wordt er afscheid genomen van Gea Stoter, Bert v.d. Vliet en Pieter-Jan Boven. Diederik Wierenga en Menno Wieringa zijn beiden kerkrentmeester geworden, zij ondersteunen de ouderling-kerkrentmeesters in de taken van het college.

Er is veel te vertellen op financieel gebied in de wijkgemeente Maarland. Het college van kerkrentmeesters heeft samen met Menno Wieringa en Theo Trox de laatste tijd de financiën goed in kaart gebracht en de financiële stromen inzichtelijk gemaakt. Door de cijfers goed in kaart te brengen, zijn ze er in geslaagd om de kosten ‘beheersbaarder’ te maken. De tekorten zijn minder groot dan een aantal jaren geleden. Dat is goed nieuws. Echter, de tekorten zijn er nog altijd, ook als de kerken overgedragen zouden worden aan de SOGK. Theo neemt de jaarrekening door en legt één en ander uit. De jaarrekening enz. ligt ter inzage. Een aantal jaren terug is er een meerjarenplanning gemaakt, deze is nu geactualiseerd.

Als de kerkgebouwen worden overgedragen aan SOGK, hoeft de gemeente Maarland, als ze de gebouwen terughuurt van de SOGK, alleen het normale onderhoud te doen aan de gebouwen en gas, water en elektra te betalen.

Vier kerken in de huidige hoedanigheid aanhouden is een ondoenlijke opdracht voor de gemeente en de kerkrentmeesters.

Waarom alle vier kerken terughuren? Het heeft als prachtig voordeel dat Maarland gewoon haar activiteiten kan blijven doen, zonder toestemming te vragen. De gebouwen kunnen verhuurd worden, deze gebouwen zijn zeer zeker in trek en deze opbrengsten zijn dan inkomsten voor Maarland.

Het kerkhof van Oosterwijtwerd wordt na de restauratie overgedragen aan de SOGK, evenals het kerkhof van Godlinze. De beide kerkhoven zijn nu nog in bezit van Maarland.

De komende tijd zullen de kerkrentmeesters komen met nadere voorstellen, want de gemeenteleden moeten geïnformeerd worden, dit is kerkordelijk vastgelegd. De verwachting is dat dit najaar opnieuw een gemeenteavond georganiseerd wordt om de gemeenteleden te informeren.

Rond de zomer zal de restauratie van de P&P kerk klaar zijn. Aan de bevingschade aan de fresco’s wordt nu nog gewerkt. Waarschijnlijk kunnen we het vierde kwartaal weer gebruik maken van de kerk.

De schades door bevingen bij de andere kerken zijn gemeld aan de NAM. NAM heeft verzocht om een herinspectie in de Mariakerk op ‘t Zandt. De NAM ziet in dat schade aan monumenten een gedegen aanpak behoeft, meer en anders dan de ‘reguliere’ schades.

Op 22 Mei 2014 organiseren ‘Vrienden van de Petrus en Pauluskerk’ een avond voor de inwoners van Loppersum en iedere belangstellende, om (het gebruik van) de kerk te promoten.

Het was een boeiende avond met veel informatie en gelukkig ook veel inbreng van een groot aantal gemeenteleden.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland