Verslag gezamenlijke gemeentevergadering

Op zaterdag 21 januari 2023 liepen zo’n 80 gemeenteleden rond een uur of één De Diek’n binnen. Omdat we met elkaar veel wilden bespreken, zaten we al rap in gemengde groepen rond de tafel.

Eerst gingen we met elkaar aan de praat over het hoofdonderwerp: onze dromen en verlangens over de kerk. De vraag was of wij onze kerkidealen onder konden brengen bij de gemeentevisie ‘gemeente bij de Bron’ óf bij de gemeentevisie ‘de dienende gemeente’.

De opbrengt van het gezamenlijke gesprek is dat er eigenlijk niet gekozen kan worden tussen de ene of de andere gemeentevisie. Want alles begint bij de Bron en dat vertaalt zich in dienstbaarheid. De Bron en dienstbaarheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Na het hoofdonderwerp zijn we in gesprek gegaan over het voorstel van de kerkenraden om als gemeenten samen te gaan. De kerkenraden zijn er namelijk van overtuigd dat samengaan het beste is voor de uitwerking van onze kerkelijke dromen en verlangens.

De uitkomst van deze gesprekronde is dat veruit de meeste aanwezigen voor samengaan zijn – maar het proces tot samengaan wordt wel van kanttekeningen voorzien. Benoemd wordt om zorgvuldig te werk te gaan zodat we geen mensen onderweg verliezen. Er klinken geluiden om niet te snel te gaan én er klinken geluiden om vaart te maken. Veelvuldig wordt gezegd om de verschillen te koesteren, door verscheidenheid aan te bieden en door verschillende diensten te blijven houden. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het feit dat Maarland een streekgemeente is en dat er oog blijft voor alle dorpskernen. Ook wordt gevraagd om bijzondere aandacht te besteden aan de liturgie. En ook wordt geld genoemd als een punt voor bijzondere aandacht.

Na dit gezamenlijke gesprek trokken de leden van beide gemeenten zich afzonderlijk van elkaar terug om de ervaringen van deze middag en andere vragen over de gespreksonderwerpen met elkaar te delen.

Weer gezamenlijk bijeen in de grote zaal sloot de dagvoorzitter Henk van Dijk (voorzitter van de classis Grongingen-Drenthe) deze eerste gezamenlijke gemeentevergadering.

In de komende weken zullen de kerkenraden de meningen wegen en ook wegen of het besluit om samen te gaan door de gemeente gedragen kan worden. De uitkomst zal in het volgende nummer van ‘Op de Hoogte’ staan.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland