Verslag Jeugddienst

12 juni was het dan eindelijk zover. Na lang voorbereiden was het aan ons, de jeugd, om ons naar de kerk te presenteren met een eigen kerkdienst. We hadden alles besproken tijdens de avonden in de kerk en later bij Rutger thuis. Onder het genot van een kop koffie of thee en een koekje (soms taart) bespraken we wat we in de kerkdienst wilden en hoe we het gingen aanpakken. Het thema stelden we vast op acceptatie en tolerantie. Het waren gezellige avonden waar we met zijn zevenen werkten aan de dienst.

En toen was het eindelijk zover! We mochten het in de praktijk brengen. Op deze manier konden we aan de gemeente laten zien dat we echt niet alleen koffie dronken en koek aten. Het idee was er al gauw om een dienst te maken met modernere muziek en dat hebben we gedaan. Tjalling had Roy benaderd en die wou graag meewerken. Daarom zat er muziek in de dienst van Stevie Wonder, U2 en een schitterend gespeeld ‘Imagine’ van John Lennon op het orgel.

Ook werd er door Dennis en Rutger een lied van Trijntje Oosterhuis opgelezen als gebed. De preek hebben we aan Tjalling overgelaten, want ja die heeft er voor gestudeerd. Voor de rest deden wij de lezingen, een gebed en hebben we de verhalen en liedjes uitgekozen. Tevens werd er in de dienst afscheid genomen van Marjolien. Na 30 jaar(!) nam zij afscheid van de kindernevendienst. Mede door de volle kerk en de vele (6 kinderen is veel in de gemeente) kinderen werd het een mooi afscheid. Een afscheid dat verdiend was na 30 jaar inzet voor de kerk.

Na afloop was er koffie en cake. De koffie werd echter geschonken in kartonnen bekertjes. Hier kan meer in dan in de normale kopjes in Zeerijp en degene die koffiedienst heeft hoeft bijna niks af te wassen. Bert de Regt is er nog blij om. Nu rest mij niks anders dan een kleine kanttekening te plaatsen. Jammer genoeg was er ook nog een dienst in Loppersum. Volgend jaar zouden wij dit graag in een gezamenlijke dienst willen doen. Misschien heeft de gemeente rond die tijd een tunnel onder het spoor gelegd, zodat niemand bang hoeft te zijn om het spoor over te gaan.

Als laatste wil ik graag iedereen die bij de dienst aanwezig was bedanken. We waren verbaasd door de vele mensen en de positieve reacties die we mochten ontvangen. Ook Roy willen we via deze weg bedanken voor de mooie uitvoeringen van de liedjes, tevens een bedankje aan Bouko Tiggelaar voor het spelen van ‘Imagine’. And last but not least willen wij Tjalling bedanken. Tjalling, bedankt voor je begeleiding en je enthousiasme voor deze dienst. Als jeugd is het fijn dat iemand serieus bezig wil met de jeugd over het geloof en ze ook zoveel vrijheid geeft in het organiseren van deze dienst.

Hopelijk tot volgend jaar.
Namens de 18+ groep,
Bas

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland