Verslag Kerkenraadsdag 5-11-2022

Op 5 november kwamen beide kerkenraden samen in de Diek’n te Zeerijp. Het doel van deze dag was om te komen tot twee visies van beleid voor de komende 4 à 5 jaar. En om te kijken met welke samenwerkingsvorm deze visies het beste zijn gediend:

A. Opheffing van de samenwerking tussen Maarland en Vredekerk.
B. Samenwerking zonder overdracht van bevoegdheden
C. Samenwerking met overdracht van bevoegdheden
D. Samengaan tot een fusie tussen Maarland en Vredekerk

Op dit moment hebben Maarland en Vredekerk op papier een samenwerking met overdracht van bevoegdheden. In de praktijk is er een samenwerking zonder overdracht van bevoegdheden. Op een eerdere gezamenlijke kerkenraad werden ons 30 visiemodellen voorgelegd. Daar hebben we door stickers te plakken al een eerste aanzet gegeven tot een keuze hierin. Er bleven 14 visiemodellen over. De andere 16 hadden geen stickers. Daarna hebben we in afzonderlijke kerkenraden die 14 modellen nogmaals besproken met als gevolg dat er nog 7 visiemodellen overbleven:

1. De gastvrije gemeente
2. De gemeente aan de Bron
3. De dienende gemeente
4. De vierende gemeente met mixed economy
5. De gemeente voor het dorp
6. De gemeente met hart voor jongeren
7. De gemeente vanuit buurtonderzoek

Over deze 7 visies hebben we ons gemengd verspreid als Maarland/Vredekerk, ongeveer 2 à 3 mensen per visie. Elk groepje kreeg de opdracht om een visie ‘te verkopen’ aan de rest. Dit werd door iedereen met verve gedaan. Vervolgens werd de som opgemaakt: welk visiemodellen werden door de kerkenraadsleden ‘gekocht’? Tot ieders verassing bleken dat maar 2 visies zijn, ook de ‘aankopers’ waren een mooie mix van kerkenraadsleden van Maarland en Vredekerk. Tot zo ver was de missie geslaagd! De 2 gekozen visiemodellen zijn: ‘De gemeente aan de Bron’ en ‘De dienende gemeente’.

Daarna gingen wij afzonderlijk als kerkenraden uiteen met de vragen als ‘hoe gaat het’, ‘wat vinden wij van de gekozen visies’ en ‘hoe loopt het vandaag tussen Maarland en Vredekerk’. De slotvraag was: kunnen we nu verder op deze gezamenlijke kerkenraadsdag? We konden verder. De samenwerking was erg prettig.

Om 12.00 uur kwam er een heerlijke lunch op tafel en konden we even een frisse neus halen. Na de middag gingen we uiteen in twee groepen Vredekerk/Maarland door elkaar. Eén groep kreeg het visiemodel ‘de gemeente aan de Bron’ mee, de andere groep ‘de dienende gemeente’. Nu mochten we hierop los gaan met vragen als: Waar ben je bang voor? Welke kansen zie je? Als dit een gezamenlijke visie wordt, werk het dan eens uit naar de kerkelijke praktijk?

Bij ‘de gemeente aan de Bron’ bestond er vrees rond de verschillende geloofsopvattingen en de verschillen rond vieringen. Er werden kansen gezien in de organisatie en in de samenwerking. Als kansen van het model ‘de dienende gemeente’ werden de mogelijkheden genoemd om samen activiteiten organiseren en om de kerkelijke menskracht optimaal te benutten.

Als slotstuk gingen we nog een keer in eigen kerkenraden uiteen met de vraag: met welke van de vier samenwerkingsvormen zijn deze visies het beste gediend? Bij de kerkenraad van de Vredekerk kwam het bij beide modellen tot keuze D: samengaan. De Vredekerkers tekenden erbij aan dat er ruimte moet zijn voor verschillende geloofsbelevenissen en dat de sfeer open moet blijven.

Bij de Maarlanders was er duidelijk nog aarzeling. Zij willen eerst de gevolgen van A.B.C.D voor de verschillende visiemodellen verder uitzoeken. Daar zullen zij de komende maand in de kerkenraad de tijd voor nemen. Voor een aantal Vredekerkers en Maarlanders was het teleurstellend dat Maarland keuze A, opheffen van de samenwerking’ als optie openhoudt. Desondanks: de sfeer bleef goed. Er is open gesproken en er is goed met elkaar samengewerkt.

Maarland en Vredekerk kunnen zich vinden in elkaar en in de gekozen visies. Wat nu rest, is dat Maarland een keuze zal maken. Wanneer die keuze duidelijk is – welke keuze dat ook zal zijn – kunnen we een gemeentedag organiseren om de uitkomst en de toekomst van onze gemeenten met elkaar te bespreken.

Gerjan Voshart,
Greetje Nomden
en André van den Bor

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland