Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-09-16

verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 13 september 2016

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze zeer warme, eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

Regina leest als bezinning het verhaal ‘Eenzaam hout’, waarin een dominee bij een gemeentelid bij het haardvuur zit, niets zegt en alleen een stukje hout apart legt van de brandende stapel. Het houtje dooft uit. Vervolgens legt hij dit houtje terug op de stapel en het gloeit en brandt weer; de man dankt de dominee voor de vurige preek.

Misschien een open deur, maar een mooi thema aan de start van een nieuw seizoen waarin we weer proberen elkaar vast en bij het vuur te houden.

De vergadering wordt voorgezet met het aannemen van het voorstel om de cluster Pinksterdienst in 2017 weer te organiseren en deze keer te houden in de Vredekerk te Loppersum.

De wijkouderlingen zijn druk bezig om in oktober weer een gezamenlijke straatontmoetingsavond te organiseren.

De kerkrentmeesters melden dat er hard wordt gewerkt aan de audioinstallatie in de kerkzaal. Er komt een permanente desk voor de bediening van het geluid en de beamer.

De Missionaire Werkgroep is bezig met organiseren van Running Dinner op 14 oktober a.s.

Al met al is er weer een grote groep mensen druk bezig aan het begin van dit nieuwe seizoen.

Tenslotte aangekomen bij het einde van de vergadering bidden we samen het Onze Vader en besluit de voorzitter deze vlotte vergadering.

Regina Feitsma, scriba

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.