Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 21-05-2015

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 mei 2015 als vervolg op de gezamenlijke vergadering in de Vredekerk te Loppersum die vooraf werd gehouden.

Omdat we de vergadering al in gezamenlijk gezelschap waren begonnen met wijk Maarland gaan we gewoon verder met de agenda.

Het is gebleken dat de headset die de afgelopen tijd gebruikt wordt, en die in bruikleen is, prima bevalt. Er is geen gekraak meer te horen als de predikant voorgaat. De problemen liggen aan het zogenaamde nieuwe G4 netwerk van KPN. Wat betekent dat de signalen die de microfoon uitzendt niet goed meer kunnen worden opgevangen. Onze eigen apparatuur wordt nu aangepast bij de leverancier.

Alle wijkwerkers zijn uitgenodigd voor de laatste kerkenraadsavond van 11 juni a.s., die we samen afsluiten met een hapje en een drankje in ontspannen sfeer.

Ook zijn de wijkwerkers uitgenodigd voor een pastoraal uitje op 6 juni. De plaats waar het is en de uitwerking van de dag blijft nog een verrassing

Op 17 juni zullen de collectantjes van de zendingsbusjes een dagje uit gaan naar de NOVO in Uithuizen. Dit wordt georganiseerd door de diaconie.

Alle examenleerlingen in wijk Loppersum en wijk Maarland hebben namens het jeugdwerk een roos ontvangen en hen werd op deze manier sterkte gewenst. Dit gebaar is door de jongelui zeer gewaardeerd.

Op 29 mei zal er een filmpje (een zogenaamde lipdub) door de jeugd worden opgenomen die zal worden vertoond op de jubileumdag van de Vredekerk. De Commissie Erediensten is al heel druk bezig om er een mooie dag van te maken!

De Missionaire Werkgroep heeft vergaderd samen met de voorgangers. Er is geëvalueerd: de Musical Ruth in november was een succes; ook financieel gezien.

De Gebedsdienst voor de eenheid van de Wereld in januari was ook succes. Mooie opkomst.

Verder zal er worden gekeken naar een mogelijke vorm van samen eten.

Provider gaat op 8 juni samen met een groep ‘creatievelingen’ brainstormen over een nieuw jaarprogramma van Provider.

En aan het eind van deze vergadering gekomen is er ook een eind aan het voorzitterschap van Jacob Ozinga gekomen. Zijn taak zal de volgende keer worden opgepakt door Geert Jan Reinders.

 

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland