Verslag Kerkenraadsvergadering wijk Maarland 14-03-2017

Na de opening volgt een bezinning over een Bijbelgedeelte en een uitleg uit het boekje Sterk & Dapper. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd.

De diaconie heeft haar beleidsplan 2017-2020 gemaakt, wat er prima uitziet.

Er wordt besloten dat er een afvaardiging blijft gaan naar elkaars vergaderingen (van de wijken Loppersum en Maarland). De kerkrentmeesters van beide wijken hebben een goed gezamenlijk overleg gehad.

Ook is er een overleg geweest van de ouderlingen met de bezoekmedewerkers. Het blijkt dat er behoefte is aan enkele bezoekers erbij.

In april 2015 zijn de kerken van Leermens,  ’t Zandt en Zeerijp overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Tot 1 januari dit jaar was Maarland de vaste huurder van de Mariakerk. Vanaf die datum huurt Maarland de kerk per keer voor de diensten. Er is een plaatselijke commissie gevormd in ’t Zandt die de exploitatie van de kerk verzorgt.

Per 1 mei 2017 beëindigt Maarland ook de vaste huur van de Jacobuskerk en de Donatuskerk, zodat er binnenkort ook plaatselijke commissies worden gevormd in Zeerijp en Leermens.

Deze korte vergadering wordt besloten om 21.40 uur met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

Wippy Kempenaar, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland