Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 16-10-2018

Na het welkom door de voorzitter leest Henk als bezinning een verhaal van iemand die workshops heeft bijgewoond over kinderen die in armoede zijn opgegroeid. Daarbij moet ze denken aan haar jeugd, waarin ze ook in armoede opgroeide en door persoonlijke aandacht van iemand uit de kerk geleerd heeft welke waarde persoonlijke aandacht heeft. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We praten over het plan van nascholing van Tjalling. Hij geeft nog wat toelichting op de Permanente Educatie 2018 – 2023. Wat voor hem belangrijk is, wat hij zou willen, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij heeft de cursus Pionieren gedaan en een verslag hierover bespreken we binnenkort op een kerkenraadsvergadering. Bij de vraag hoe onze gemeente zich de komende jaren zal ontwikkelen, komt er van alles aan de orde:

  • Het is lastig om jongeren plaats te geven in de kerk.
  • Onze gemeenteleden worden steeds ouder, waardoor je met minder mensen toch een ieder goed tot zijn recht wilt laten komen. Misschien ook hierop gerichte activiteiten.
  • Meer activiteiten met de dorpen samen. Voorbeeld hiervan zijn de avonden over dementie met het Platform voor levensvragen in Loppersum. Zo zou Tjalling ook graag activiteiten in de andere dorpen willen ontplooien.
  • Er wordt benoemd dat er veel mensen zijn die niets hebben met het instituut Kerk, maar wel religieus zijn. De mogelijkheden hier zijn plezierig, door de verschillende vormen van kerk-zijn.

Op de vraag waar we over 5 jaar zijn wordt verteld over de jaren ’80. De Wierden en Loppersum verkeerden toen in een soortgelijke situatie en men had weinig hoop voor de toekomst. Zie nu in 2018! Er komt een eerste bijeenkomst naar aanleiding van  een brief van 2 jongeren om regiodiensten te organiseren, waarin ook jongeren zich thuis voelen. Er wordt positief gereageerd op het project Monnikenwerk. Op zes woensdagen in juli en augustus zullen kunstenaars werken in een aantal kerken binnen onze regio. Van 17.00 – 20.00 uur is iedereen dan welkom in de kerk om te kijken en hierover te praten. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering op 13 september. Met Sint Maarten zullen leden van de diaconie onder de kerktoren aanwezig zijn om iets uit te delen aan de kinderen. Op 19 mei 2019 is er een ontbijt ten bate van Edukans. De dienst begint dan om 10.00 uur. De collecte op 28 oktober is voor Sulawesi. De bruidsschat voor de Petrus en Pauluskerk is nog steeds niet bekend. Volgens de planning is het orgel van deze kerk met kerst weer klaar. Men wil de jeugd tussen 12 en 18 jaar meer betrekken bij de zondagsdiensten door hen de lezing te laten doen, bijvoorbeeld twee keer per maand. Ook wil men de jeugd van Maarland weer eens bijeen laten komen. De dankdag op 4 november wordt mee voorbereid door de 18+ groep. Een dienst voor jong en oud. Complimenten voor Tjalling voor de dienst van Israëlzondag. Deze complimenten voor o.i. de juiste benadering, waardoor zowel Israël als Palestina tot zijn recht kwam en ook voor de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte. De avonden over dementie zijn goed bezocht. Het werd als zeer waardevol ervaren en er is zeker meer behoefte aan dit soort avonden. Door 2 mensen werd de dorpskerkendag bezocht. Aan de orde kwamen vragen als: Hoe kun je kerk zijn in het dorp en hoe kun je het gebouw in stand en in gebruik houden. Daarnaast zingevingvragen en hoe ga je om met eigen mensen en mensen buiten de kerk. Jolanda Tuma is de dorpskerkenambassadeur voor Noord Nederland. Ook is het de bedoeling om ideeën uit te wisselen.

Er werd verslag gedaan van de avond over Kerk en aardbeving. Er zijn 2 geestelijke verzorgers benoemd, die zich vooral bezig zullen houden met mensen die schade aan de ziel hebben opgelopen.

Naar aanleiding van een mail van Wij-de-kerk hebben we ons aangemeld. Dit houdt in dat we landelijk op de site bekend staan als kerken waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er wordt gesproken over glutenvrij brood bij het avondmaal, in verband met een dieet. Dit wordt geregeld. Er worden een aantal verzoeken besproken om medewerking te verlenen bij een dienst. Dit wordt goedgekeurd. Op 6 november komt Rudolf Setz uit Assen naar de clustervergadering in de Vredekerk. Een gezamenlijk moderamenoverleg vindt plaats op 19 november. De vergadering wordt om 21.30 uur besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland