Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland december 2016

In december hebben we vergaderd zonder agenda.
Er werd begonnen om 18.00 uur met een borrel en een heerlijke maaltijd.

Iedereen had hiervoor iets meegenomen. Daarna hebben we uitgebreid gesproken over het kerk/gemeentezijn. Dit naar aanleiding van de volgende vragen:

 • wat vinden we belangrijk?
 • wat hebben we nodig?
 • wat zouden we moeten doen wat we nu nog niet doen?
 • waar word je blij van en waarvan juist niet?
 • waar maak je je zorgen over?
 • hoe vind je dat de kerk/onze gemeente er uit moet zien over (bijv.) vier jaar?

Op de vragen kwamen onder andere de volgende reacties:

 • Geraakt worden in een dienst, waar je over moet nadenken en dat de dienst een “zoektocht” moet zijn
 • Betrokkenheid van de gemeente binnen de eredienst
 • Ruimte laten voor verschillende geloofsbelevingen
 • Ideeën ontwikkelen voor “andere” diensten met jongeren
 • Jongeren laten meepraten, ook als ze niet in de kerk komen
 • De 100 % predikantsplaats behouden
 • Niet al te veel aan tradities vasthouden, openstaan voor nieuwe ideeën
 • Een open houding naar onze federatiepartner, maar wel de eigenheid bewaren
 • De ingeslagen weg naar de fusie geleidelijk vervolgen
 • Activiteiten organiseren zoals “Veeman” en bijv. een maaltijdgroep
 • Ons gezicht buiten de kerkmuren durven laten zien, ook via missionaire werkgroep
 • Centraal aanspreekpunt instellen voor pastoraat en opzetten van ouderenpastoraat
 • Jonge gezinnen betrekken / hoe te bereiken
 • Midden in de wereld blijven staan
 • Gewoon doorgaan, het komt vanzelf goed

Het was heel goed om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. We kunnen terugkijken op een zinvolle avond.

Wippy Kempenaar, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland